El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 27 – Ang Prayle at ang Estudyante. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng El Filibusterismo Kabanata 27 – Ang Prayle at ang Estudyante

Nagkaroon ng mahalagang pag-uusap si Padre Fernandez at Isagani. Hinangaan ni Padre Fernandez si Isagani dahil sa kanyang paninindigan. Naging tapat si Isagani sa kanyang saloobin at sinabi ang kanyang mga hinaing tungkol sa mga prayle, partikular sa Dominikong katedratiko.

Inilarawan ni Isagani ang mga prayle bilang mga kontratista ng karunungan na tumatangging palayain at turuan ang mga Pilipino upang hindi sila makapagsalita laban sa mga prayle. Sinabi niya na ang kalayaan ay dapat kasama ng talino at katarungan, at ang pagtanggi ng mga prayle sa pagtuturo at paglaya ang dahilan ng kanilang kawalan ng kasiyahan.

Ipinaliwanag ni Padre Fernandez na ang karunungan ay dapat ipagkaloob lamang sa mga karapat-dapat. Ngunit iginiit ni Isagani na ang mga prayle ang may gawa ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinabi niyang ang bayan na inaalipin ay natutong magkunwari at lumikha ng mga alipin.

Sa huli, kinilala ni Padre Fernandez ang kanyang kagipitan at naranasan niya ang pagkatalo sa isang estudyanteng Pilipino lamang. Sinabi ng pari na ang utos na sinusunod nila ay galing sa pamahalaan, ngunit pinulaan ni Isagani ang pagtatago ni Padre Fernandez sa likod ng pamahalaan.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 27

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-27 Kabanata ng El Filibusterismo:

  • Padre Fernandez
  • Isagani

Mga Aral sa El Filibusterismo Kabanata 27

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 27 ng El Filibusterismo:

  • Sa kabanatang ito, pinapakita ang kahalagahan ng malayang pag-iisip, pagkakaroon ng sariling paninindigan, at ang pagsusulong ng karapatan para sa edukasyon at kalayaan. Inihahayag din ng kabanatang ito ang mga mali at pag-aabuso ng mga prayle sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Ang pag-uusap nina Padre Fernandez at Isagani ay nagpapakita ng pag-aalsa laban sa opresyon at maling sistema na umiiral sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagsasalita, ipinakikita ni Isagani ang kanyang pagnanais na makamtan ang kalayaan at pagbabago sa kanilang lipunan.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 30 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 31 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 32 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 25 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 23 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
11 Shares
11 Shares
Share via
Copy link