Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 27 – Ang Prayle at ang Estudyante. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 27 – Ang Prayle at ang Estudyante

Nagkaroon ng mahalagang pag-uusap si Padre Fernandez at Isagani. Hinangaan ni Padre Fernandez si Isagani dahil sa kanyang paninindigan. Naging tapat si Isagani sa kanyang saloobin at sinabi ang kanyang mga hinaing tungkol sa mga prayle, partikular sa Dominikong katedratiko.

Inilarawan ni Isagani ang mga prayle bilang mga kontratista ng karunungan na tumatangging palayain at turuan ang mga Pilipino upang hindi sila makapagsalita laban sa mga prayle. Sinabi niya na ang kalayaan ay dapat kasama ng talino at katarungan, at ang pagtanggi ng mga prayle sa pagtuturo at paglaya ang dahilan ng kanilang kawalan ng kasiyahan.

Ipinaliwanag ni Padre Fernandez na ang karunungan ay dapat ipagkaloob lamang sa mga karapat-dapat. Ngunit iginiit ni Isagani na ang mga prayle ang may gawa ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinabi niyang ang bayan na inaalipin ay natutong magkunwari at lumikha ng mga alipin.

Sa huli, kinilala ni Padre Fernandez ang kanyang kagipitan at naranasan niya ang pagkatalo sa isang estudyanteng Pilipino lamang. Sinabi ng pari na ang utos na sinusunod nila ay galing sa pamahalaan, ngunit pinulaan ni Isagani ang pagtatago ni Padre Fernandez sa likod ng pamahalaan.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 27

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-27 Kabanata ng El Filibusterismo:

Padre Fernandez

Isang prayle na nagmula sa Orden ng mga Dominiko. Sa usapin, umaakto siya bilang kinatawan ng mga prayle at nagsasalita batay sa kanilang pananaw.

Isagani

Siya ay isang estudyanteng Pilipino na nagpapahayag ng kanyang saloobin at hinaing laban sa mga prayle, partikular sa mga Dominiko. Sa usapin, lumilitaw si Isagani bilang simbolo ng Pilipinong nagpupunyagi para sa karapatan sa edukasyon at kalayaan.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 27

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay hindi direktang nabanggit, subalit dahil sa kanilang pag-uusap, maaaring sa isang silid sa loob ng isang paaralan o simbahan.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 27

  • Saloobin – Damdamin o opinyon
  • Hinaing – Reklamo
  • Kagipitan – Kahirapan o suliranin
  • Kalagayan – Kasalukuyang sitwasyon o kondisyon
  • Magkunwari – Umasta na hindi totoo o tunay
  • Inaalipin – Ipinagkait ang kalayaan o ginawang alipin
  • Pinulaan – Binatikos o tinuligsa

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 27

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 27 ng El Filibusterismo:

  • Sa kabanatang ito, pinapakita ang kahalagahan ng malayang pag-iisip, pagkakaroon ng sariling paninindigan, at ang pagsusulong ng karapatan para sa edukasyon at kalayaan.
  • Inihahayag din ng kabanatang ito ang mga mali at pag-aabuso ng mga prayle sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Ang pag-uusap nina Padre Fernandez at Isagani ay nagpapakita ng pag-aalsa laban sa opresyon at maling sistema na umiiral sa lipunan.
  • Sa pamamagitan ng pagsasalita, ipinakikita ni Isagani ang kanyang pagnanais na makamtan ang kalayaan at pagbabago sa kanilang lipunan.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link