Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 26 – Mga Paskil. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 25 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 26 – Mga Paskil

Maaga nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang pasyente sa ospital at pagkatapos ay pumunta sa Pamantasan para sa kanyang lisensiyatura. Nagpasya rin siyang humiram ng pera kay Makaraig. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang propesor na malapit sa kanya at pinayuhan siya na umuwi at sirain ang mga kasulatan na maaring magdawit sa kanya.

Nabanggit ni Basilio si Simoun, na aniya’y walang kinalaman sa mga nangyari. Tinanong niya kung may kasangkot na tulisan, ngunit ang sagot ng propesor ay wala dahil puro estudyante ang sangkot. Sa unibersidad, nakakita ng mga paskil na mapanghimagsik.

Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad at nalaman niya na maraming estudyanteng papupugutan ng ulo, ipabibilanggo, at ibabagsak sa pag-aaral. Pinaghinalaan ni Basilio si Simoun na may kinalaman sa mga paskil. Nakasalubong din niya si Isagani na nagsabing hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil dahil tungkulin ng mga pari ang alamin iyon.

Sa huli, hindi sumang-ayon si Basilio at umalis para puntahan si Makaraig. Ngunit, sa pagharap niya sa mga tanod, dinakip siya kasama si Makaraig. Sa sasakyan, ipinagtapat ni Basilio ang kanyang sadya kay Makaraig na nangakong tutulungan siya.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 26

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-26 Kabanata ng El Filibusterismo:

Basilio

Isang doktor na nag-aaral para sa kanyang lisensiyatura. Ginagampanan niya ang papel na pangunahing tauhan ng kabanata. Sa buong kabanata, lumalabas ang kanyang mga pangamba at hinala tungkol sa mga kaganapan.

Makaraig

Kaibigan ni Basilio na pinagkakautangan niya ng pera. Nagtataglay din siya ng papel na kasangkot sa mga kaganapan, lalo na sa huling bahagi ng kabanata.

Propesor

Nagbigay ng payo kay Basilio na umuwi at sirain ang mga dokumento na maaaring magdawit sa kanya sa mga kontrobersyal na pangyayari.

Simoun

Pinaghinalaan ni Basilio na may kinalaman sa mga mapanghimagsik na paskil.

Isagani

Isang estudyante na nakasalubong ni Basilio at nagsabing hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil.

Mga Tanod

Sila ang mga dumakip kay Basilio at Makaraig.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 26

Ang pangunahing tagpuan ng kabanata ay sa mga daan papunta sa ospital at Pamantasan, at sa unibersidad.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 26

  • Lisensiyatura – Pagkuha ng lisensya sa isang partikular na propesyon o larangan
  • Tulisan – Salitang tumutukoy sa mga kriminal o mga taong gumagawa ng masama
  • Paskil – Mga papel na may impormasyon na idinidikit sa mga pader o mga pampublikong lugar
  • Pupugutan ng ulo – Parusang kamatayan na ginagawa sa pamamagitan ng pagputol sa ulo
  • Tungkulin – Ang responsibilidad o obligasyon ng isang tao
  • Sasakyan – Isang aparato o bagay na ginagamit sa paglalakbay o pagbiyahe
  • Ipinagtapat – Isang salitang tumutukoy sa pag-amin o pagbabahagi ng isang mahalagang bagay

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 26

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 26 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng mga aral tungkol sa pagiging matapang at responsable sa ating mga kilos at desisyon. Una, sinasabi nito na ang mga tao ay dapat maging maingat sa kanilang mga gawain at pagsali sa anumang organisasyon. Dapat nilang isaalang-alang ang kanilang kaligtasan at ng iba bago sumali sa isang samahan na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay.
  • Pangalawa, ipinapakita din ng kabanata ang kahalagahan ng pagiging tapat at matapang sa harap ng mga pagsubok. Si Isagani, sa kabila ng kanyang pagkatakot, ay nanindigan sa kanyang paniniwala at handang harapin ang anumang panganib na dala ng mga paskil. Ito ay isang halimbawa ng pagiging matapang at may prinsipyo na dapat tularan ng bawat isa.
  • Pangatlo, ang pagkakaibigan at suporta ay mahalaga sa panahon ng krisis. Makaraig ay nagpakita ng katapatan sa pagtulong kay Basilio sa oras ng pangangailangan. Ito ay nagpapakita na ang tunay na kaibigan ay handang tumulong at maging sandalan sa anumang pagkakataon.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link