El Filibusterismo Kabanata 3 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 3 – Ang mga Alamat. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng El Filibusterismo Kabanata 3 – Ang mga Alamat

Nakatagpo ni Padre Florentino ang mga tao sa kubyerta na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang pagkamulat ng mga Pilipino at ang pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun at ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa pagkakataong hindi niya nasaksihan ang mga dinaanan ng bapor. Sa kanyang pananaw, hindi kawili-wili ang anumang lugar na walang alamat.

Dahil dito, sinimulan ng Kapitan ang pagkukuwento tungkol sa alamat ng Malapad-na-Bato. Ayon sa kanya, ito ay itinuturing na banal ng mga katutubo dahil sa paniniwalang tahanan ito ng mga espiritu. Ngunit nang tirahan ito ng mga tulisan, nawala ang takot sa espiritu at pumalit ang takot sa mga tulisan.

Nabanggit din ang alamat ni Donya Geronima. May magkasintahan sa Espanya, at naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbalatkayo ang babae at sinundan ang kanyang kasintahan sa Maynila, hinihiling na tuparin ang pangako ng pagpapakasal. Ngunit ang arsobispo ay nagpasyang itira ang babae sa isang yungib sa tabi ng Ilog Pasig.

Habang pinag-uusapan ang alamat, pinuri ni Ben Zayb ang kwento at nainggit si Donya Victorina, na nais ding tumira sa kweba. Tinanong naman ni Simoun si Padre Salvi kung hindi ba mas mainam na ilagay ang babae sa isang beateryo. Tugon ni Padre Salvi, hindi siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo.

Ibinahagi naman ang alamat ni San Nicolas na nagligtas ng isang Intsik mula sa pagkamatay sa mga buwaya, na naging bato matapos dasalan ng Intsik ang santo. Paglapag ng bapor sa lawa, tinanong ni Ben Zayb sa Kapitan kung saan doon napatay ang isang Guevarra, Navarra, o Ibarra. Itinuro ng Kapitan ang lugar at sinubukan pa ni Donya Victorina na hanapin ang bakas ng pagkamatay.

Ayon kay Padre Salvi, kasama ng ama ang bangkay ng anak sa paglilibing. Binanggit naman ni Ben Zayb na ito ang pinakmurang paraan ng paglilibing, kaya nagtawanan ang iba. Ngunit namutla si Simoun at nanatiling tahimik, ipinalagay na lamang ng Kapitan na nahihilo ito sa paglalakbay.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 3

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ikatlong Kabanata ng El Filibusterismo:

 • Padre Florentino
 • Kapitan
 • Simoun
 • Donya Geronima
 • Ben Zayb
 • Donya Victorina
 • Padre Salvi

Mga Aral sa El Filibusterismo Kabanata 3

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 3 ng El Filibusterismo:

 • Ang kahalagahan ng mga alamat at kuwento sa kultura ng isang bansa ay hindi dapat maliitin. Ito ay nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan at nagbibigay-pag-unawa sa ating pinagmulan.
 • Ang takot at paggalang sa mga espiritu o sa mga bagay na di-makikita ay maaaring mawala at mapalitan ng takot sa mga bagay na mas konkretong nararamdaman ng tao, tulad ng mga tulisan.
 • Sa pag-ibig, maaaring magawa ng isang tao ang lahat para sa kanyang minamahal, kahit pa ito ay pagiging mapusok o pagpili ng isang buhay na malayo sa kagustuhan ng lipunan.
 • Ang mensahe ng kabanatang ito ay ang pagpapahalaga sa kultura, mga kuwento at alamat na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ipinapakita rin nito ang iba’t ibang aspeto ng pag-ibig at pagtataguyod sa kanya, kahit pa ito ay salungat sa inaasahan ng iba. Sa kabuuan, ang kabanata ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating pinagmulan at ang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

El Filibusterismo Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 8 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 1 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
60 Shares
60 Shares
Share via
Copy link