El Filibusterismo Kabanata 4 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 4 – Si Kabesang Tales. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.


Buod ng El Filibusterismo Kabanata 4 – Si Kabesang Tales

Matanda na si Tandang Selo, ang tumulong kay Basilio noong siya ay bata pa. Ang kanyang anak na si Kabesang Tales ay naging Kabesa de Barangay na may tatlong anak na sina Lucia, Tano, at Juli. Namatay sina Lucia at ang asawa ni Tales dahil sa malaria, kaya sina Tano at Juli na lamang ang natira sa kanila.

Dahil sa sipag at tiyaga, yumaman sina Kabesang Tales. Nakipagsosyo siya sa mga namumuhunan sa bukid at nagsimula ng tubuhan sa isang lupa sa gubat. Nang malaman niyang walang may-ari ang lupa, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo. Balak din niyang pag-aralin si Juli sa kolehiyo upang makasabay siya kay Basilio, ang kasintahan nito.

Subalit nang umunlad ang bukid, inangkin ito ng mga prayle at pinagbayad ng buwis si Kabesang Tales. Tinaasan pa ng mga pari ang buwis hanggang sa hindi na kaya ni Tales. Nakipag-asunto siya sa mga prayle at ipinaglaban ang kanyang karapatan sa korte, ngunit natalo siya dahil sa impluwensya ng mga prayle sa gobyerno.

Nang hindi na makabayad ng buwis, ipinagpatuloy ni Kabesang Tales ang paglaban sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanyang lupa. Dinala niya ang kanyang baril, itak, at sa huli, palakol, na kinumpiska ng mga prayle. Sa bandang huli, dinakip siya ng mga tulisan dahil may pera siya at nagbayad ng abogado para sa kaso niya. Hiningan siya ng 500 na pantubos.

Para mabayaran ang pantubos, ibinenta ni Juli ang kanyang alahas maliban sa regalo ng kanyang nobyo. Nang kulangin ang pera, nagtrabaho si Juli bilang katulong sa bahay ni Hermana Penchang. Dahil dito, hindi na siya nakapag-aral.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 4

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-4 Kabanata ng El Filibusterismo:

 • Kabesang Tales
 • Juli
 • Tandang Selo
 • Lucia
 • Tano
 • Mga Prayle
 • Hermana Penchang

Mga Aral sa El Filibusterismo Kabanata 4

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 4 ng El Filibusterismo:

 • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan ng mga prayle at ang epekto nito sa karaniwang tao. Mapapansin ang paghihirap na dinanas ni Kabesang Tales, na kahit anong sipag at tiyaga niya, ay hindi pa rin siya nakaligtas sa maling sistema.
 • Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin ng pagtitiyaga at determinasyon ng mga Pilipino na makamit ang tagumpay, sa kabila ng mga balakid at hindi makatarungang sistema. Ang kwento ni Kabesang Tales ay simbolo ng paglaban sa mapang-aping sistema ng mga prayle at gobyerno.
 • Sa kabilang dako, ipinapakita rin ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ama sa kanyang anak, tulad ng pagpupursige ni Kabesang Tales na mapaunlad ang buhay ng kanyang mga anak at matupad ang kanilang mga pangarap.
 • Ipinakita din sa kabanatang ito ang pagsisikap ni Juli na tumulong sa kanyang ama sa oras ng kagipitan. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, hindi pa rin siya sumuko at ipinaglaban ang kanyang pamilya hanggang sa huli.
 • Ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay paalala sa atin na sa kabila ng maraming pagsubok na ating hinaharap, mahalaga pa rin na maging matatag at handang labanan ang anumang balakid upang makamit ang hustisya at tagumpay.
 • Sa huli, nagtuturo ang kabanatang ito ng mga mahahalagang aral sa buhay, tulad ng pagtitiyaga, determinasyon, pag-ibig sa pamilya, at paglaban sa katarungan. Ito ay nagbibigay-diin din sa kahalagahan ng pagtutulungan at pag-aaruga sa isa’t isa upang malabanan ang mga hamon na ating hinaharap sa araw-araw na buhay.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

El Filibusterismo Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 8 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 1 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
41 Shares
41 Shares
Share via
Copy link