Noli Me Tangere Kabanata 32 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 32 – Ang Paghugos. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 32 – Ang Paghugos

Sa kabanatang ito, isang taong dilaw ang nagpakita kay Nol Juan ng isang paraan ng paggamit ng panghugos bago ang pagpapasinaya ng bagong paaralan. Ang panghugos ay may apat na malalakas na haligi at malalaking lubid na ginagamit upang itaas at ibaba ang isang malaking bato. Ito ay natutunan ng taong dilaw mula sa ninuno ni Ibarra na si Don Saturnino.

Dumating ang araw ng pagpapasinaya, kung saan nagsimula na ang basbas ni Padre Salvi. Inilulan ang mga mahahalagang kasulatan, relikya, at iba pang bagay sa isang kahang bakal at ipinasok sa bumbong na yari sa tingga. Ang taong dilaw ang may hawak ng lubid na nagkokontrol sa bato.

Nang magsimula na ang seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo at nagkagiba ang balangkas. Nakaligtas si Ibarra, ngunit namatay ang taong dilaw. Pinigilan ni Ibarra ang alkalde na ipahuli si Nol Juan at sinabing siya na ang bahala sa lahat.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 32

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-32 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Crisostomo Ibarra
  • Taong Dilaw
  • Nol Juan
  • Padre Salvi
  • Elias
  • Alkalde

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 32

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 32 ng Noli Me Tangere:

  • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang mahalagang konsepto ng pagiging responsable at pananagutan sa mga kilos at desisyon na ating ginagawa. Sa pagkamatay ng taong dilaw, napakita ang posibilidad ng pagkakaroon ng negatibong kahihinatnan sa paggawa ng mga bagay na hindi pinag-isipan nang mabuti at maaaring magdulot ng kapahamakan sa iba.
  • Isa pang aral na mapupulot sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagbibigay ng pagkakataon sa iba. Sa pagsasabing siya na ang bahala sa lahat, ipinapakita ni Ibarra ang kanyang tiwala at pananagutan sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng sarili at paglago bilang isang mabuting miyembro ng lipunan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 32 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-32 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 33 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 34 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 35 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 36 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 37 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 31 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 30 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 29 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
10 Shares
10 Shares
Share via
Copy link