El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 10 – Kayamanan at Karalitaan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 10 – Kayamanan at Karalitaan

Nakipanuluyan si Simoun sa tahanan ni Kabesang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Sa kabila ng kahirapan, dala ni Simoun ang pagkain at ibang pangangailangan, pati na ang dalawang kaban ng alahas. Ipinakita ni Simoun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales. Dumating sina Kapitan Basilio, Sinang, asawa ni Sinang, at Hermana Penchang upang bumili ng mga alahas.

Binuksan ni Simoun ang maleta ng alahas na may iba’t ibang uri, ayos, at kasaysayan. Namili si Sinang ng hiyas habang sinabi ni Simoun na siya rin ay bumibili din ng alahas. Tinanong ni Simoun si Kabesang Tales kung may ipagbibili itong alahas.

Iminungkahi ni Sinang ang kwintas na tawaran ni Simoun ng limandaang piso. Nalaman niyang ito ay pag-aari ni Maria Clara, ang kanyang kasintahan na naging madre. Ayon kay Hermana Penchang, hindi dapat ipagbili ni Kabesang Tales ang kwintas at dapat kausapin muna niya ang anak na si Huli. Pumayag si Simoun na sangguniin muna ito.

Paglabas ni Kabesang Tales, nakita niya ang prayle at ang bagong may-ari ng kanyang lupa. Kinabukasan, nawala si Kabesang Tales, kasama ng rebolber ni Simoun. Naiwan ang isang sulat at ang kuwintas ni Maria Clara. Sa sulat, humingi ng paumanhin si Kabesang Tales at sinabing sumapi siya sa mga tulisan. Pinag-ingat din niya si Simoun sa mga tulisan.

Hinuli ng mga gwardiya sibil si Tandang Selo. Natuwa si Simoun dahil natagpuan na niya ang taong kailangan niya, na may tapang at tumutupad sa pangako. Samantala, tatlo ang pinatay ni Kabesang Tales noong gabing iyon: ang prayle, ang lalaking gumagawa sa lupa, at ang asawa nito na putol ang leeg at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na may nakasulat na “Tales” na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 10

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-10 Kabanata ng El Filibusterismo:

Simoun

Binanggit sa kabanata bilang pangunahing tauhan na dumalaw sa tahanan ni Kabesang Tales. Nagdala siya ng mga pangangailangan at alahas para ibenta.

Kabesang Tales

Ang ama ni Juli at may-ari ng tahanan kung saan nakituloy si Simoun. Sa huli ng kabanata, sumapi siya sa mga tulisan at nag-iwan ng sulat para kay Simoun.

Kapitan Basilio

Dumating upang bumili ng alahas mula kay Simoun.

Sinang

Isang karakter na bumili ng alahas kay Simoun at asawa ni Kapitan Basilio.

Hermana Penchang

Isa ring karakter na dumating upang bumili ng alahas mula kay Simoun.

Maria Clara

Kasintahan ni Simoun na may-ari ng isang kwintas na tina-tawaran ni Simoun.

Juli

Anak ni Kabesang Tales na dapat kausapin tungkol sa pagbebenta ng kwintas.

Prayle

Hindi pinangalanan ngunit isa sa mga pinatay ni Kabesang Tales.

May-ari ng Lupa

Isa pang karakter na binanggit sa dulo ng kabanata bilang isa sa mga pinatay ni Kabesang Tales.

Asawa ng May-ari ng Lupa

Isa rin sa mga pinatay ni Kabesang Tales.

Tandang Selo

Hinuli ng mga gwardiya sibil at natagpuan ni Simoun na may tapang at tumutupad sa pangako.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 10

Tahanan ni Kabesang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tiyani.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 10

 • Nakipanuluyan – tumira pansamantala sa tahanan ng iba
 • Pangangailangan – mga bagay o serbisyo na kailangan ng isang tao para mabuhay
 • Rebolber – baril, isang uri ng sandata na may umiikot na silindro
 • Hiyas – mga alahas na karaniwang gawa sa mamahaling mga bato at metal
 • Kwintas – isang uri ng alahas na isinusuot sa leeg
 • Sangguniin – kumonsulta o humingi ng payo
 • Tulisan – isang salita para sa mga magnanakaw
 • Paumanhin – isang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi o paghingi ng kapatawaran
 • Gwardiya sibil – mga opisyal na tagapagpatupad ng batas
 • Daliring isinawsaw sa dugo – isang pamamaraan ng pag-iwan ng marka o mensahe gamit ang dugo

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 10

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 10 ng El Filibusterismo:

 • Ang kabanata ay nagpapakita ng malalim na paglalarawan sa kahirapan at pagsasamantala sa mga Pilipino. Ipinakikita din ang impluwensya ng relihiyon sa mga desisyon at kilos ng mga tao. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang labanan ang mga mapang-api at mapagsamantala.
 • Naglalaman din ito ng aral na mag-ingat sa pagpapahalaga sa materyal na bagay, dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga bagay na ating pag-aari, kundi sa ating pagkatao, integridad, at mga relasyon sa ibang tao.
 • Ang pagkawala ng lupa at kabuhayan ni Kabesang Tales ay naging dahilan para sumapi siya sa mga tulisan at gawin ang hindi tama, na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang paghihiganti. Ipinapakita rin nito ang epekto ng pagsasamantala ng mga may kapangyarihan sa mga mahihirap na Pilipino, na nagtutulak sa kanila upang gumawa ng karahasan upang mabawi ang katarungan.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

105 Shares
Share via
Copy link