Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 11 – Sa Los Baños. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 11 – Sa Los Baños

Sa kabanatang ito, nagpunta ang Kapitan Heneral sa Boso-Boso para mangaso ngunit hindi siya nagtagumpay dahil natatakot ang mga hayop sa musiko. Dahil dito, bumalik sila sa bahay ng Kapitan Heneral at naglaro ng baraha kasama sina Padre Irene, Padre Sybila, at iba pa. Samantala, si Simoun ay sumali sa paglalaro at nagtaya ng kanyang mga alahas kapalit ng pangakong pagpapakasama ng mga prayle sa loob ng limang araw at kapangyarihan mula sa Kapitan Heneral na magpakulong at magpatapon ng kahit sinong gusto niya.

Maraming usapin ang pinagdebatehan ng mga tauhan tulad ng pagbabawal ng armas de salon at pagpapatayo ng Akademya. Sa huli, dumating ang kura ng Los Baños at sinabing handa na ang pagkain. Si Juli naman ay tatlong araw na nagmamakaawa na palayain ang kanyang nuno, at sa pakiusap ni Padre Camorra, pumayag din ang Kapitan Heneral.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 11

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-11 Kabanata ng El Filibusterismo:

Kapitan Heneral

Ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa kabanatang ito, siya ang nag-imbita sa mga prayle para maglaro ng baraha at mangaso sa Boso-Boso.

Padre Irene at Padre Sybila

Mga prayle na kasama sa paglalaro ng baraha. Sila rin ang kabilang sa usaping politikal sa kabanata.

Simoun

Isang mayamang negosyante na malapit sa Kapitan Heneral. Ginamit niya ang kanyang yaman para makapangako ng tulong sa mga prayle kapalit ng kanilang suporta.

Kura ng Los Baños

Dumating sa huling bahagi ng kabanata para sabihin na handa na ang pagkain.

Juli

Ang babaeng nagmamakaawa para palayain ang kanyang nuno. Sa tulong ni Padre Camorra, pinayagan siya ng Kapitan Heneral.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 11

Ang kabanatang ito ay naganap sa dalawang lugar: sa Boso-Boso, kung saan nagtangka silang mangaso, at sa bahay ng Kapitan Heneral, kung saan naglaro sila ng baraha at nag-usap tungkol sa mga usapin ng bansa.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 11

 • Mangaso – Ang paghuli ng mga hayop bilang isang uri ng libangan
 • Musiko – Mga taong tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika
 • Baraha – Isang set ng mga kard na ginagamit sa paglalaro
 • Alahas – Mga bagay na gawa sa mahalagang metal tulad ng ginto at pilak, madalas na suot bilang palamuti
 • Armas de salon – Mga sandata na karaniwang ginagamit sa mga opisyal na okasyon o seremonya
 • Akademya – Isang institusyon ng matataas na pag-aaral
 • Nuno – Ginagamit upang tukuyin ang isang matandang kamag-anak o ang isang magulang ng isa sa mga magulang ng isang tao
 • Pakiusap – Isang pormal o di-pormal na hiling o kahilingan

Mga Aral sa El Filibusterismo Kabanata 11

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 11 ng El Filibusterismo:

 • Sa kabanatang ito, malinaw ang mga isyu ng kapangyarihan, korapsyon, at panlipunang hindi pagkakapantay-pantay. Ang Kapitan Heneral at Simoun, bilang mga representante ng naghaharing uri, ay nagpakita ng kanilang kapangyarihan at yaman upang manipulahin ang mga prayle. Sa kabilang banda, si Juli, na kumakatawan sa pangkaraniwang tao, ay nagpakita ng kanyang kahinaan at pagka-api.
 • Isang aral na maaaring makuha mula sa kabanatang ito ay ang epekto ng maling paggamit ng kapangyarihan. Sa halip na gamitin ito para sa kagalingan ng lahat, ginamit ito ng mga may kapangyarihan para sa kanilang sariling interes. Isa pang aral ay ang pangangailangan para sa pagkakapantay-pantay at katarungan, lalo na para sa mga naapi at mahihirap.
 • Ang paglalahad ng iba’t ibang pananaw sa isang usapin ay mahalaga upang maunawaan at maresolba ang mga problema ng lipunan.
 • Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi dapat mawalan ng saysay dahil sa mga personal na interes o paniniwala ng iilan.
 • Ang pagtuklas sa totoong pagkatao ng isang tao ay maaaring maging sanhi ng pagbabago sa pagtingin ng iba sa kanya, tulad ng kung paano nila nakita ang tunay na Simoun.
 • Ang pagiging matapat sa sarili at sa iba ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at paggalang ng kapwa.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 12 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link