El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 11 – Sa Los Baños. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng El Filibusterismo Kabanata 11 – Sa Los Baños

Sa kabanatang ito, nagpunta ang Kapitan Heneral sa Boso-Boso para mangaso ngunit hindi siya nagtagumpay dahil natatakot ang mga hayop sa musiko. Dahil dito, bumalik sila sa bahay ng Kapitan Heneral at naglaro ng baraha kasama sina Padre Irene, Padre Sybila, at iba pa. Samantala, si Simoun ay sumali sa paglalaro at nagtaya ng kanyang mga alahas kapalit ng pangakong pagpapakasama ng mga prayle sa loob ng limang araw at kapangyarihan mula sa Kapitan Heneral na magpakulong at magpatapon ng kahit sinong gusto niya.

Maraming usapin ang pinagdebatehan ng mga tauhan tulad ng pagbabawal ng armas de salon at pagpapatayo ng Akademya. Sa huli, dumating ang kura ng Los Baños at sinabing handa na ang pagkain. Si Juli naman ay tatlong araw na nagmamakaawa na palayain ang kanyang nuno, at sa pakiusap ni Padre Camorra, pumayag din ang Kapitan Heneral.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 11

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-11 Kabanata ng El Filibusterismo:

 • Kapitan Heneral
 • Padre Irene
 • Padre Sybila
 • Padre Camorra
 • Simoun
 • Don Custodio
 • Padre Fernandez
 • Mataas na Kawani
 • Kura ng Los Baños
 • Juli

Mga Aral sa El Filibusterismo Kabanata 11

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 11 ng El Filibusterismo:

 • Ang kapangyarihan ay maaaring magamit sa mabuti o masama, at ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng labis na tiwala sa sarili o pag-abuso sa kapwa.
 • Ang paglalahad ng iba’t ibang pananaw sa isang usapin ay mahalaga upang maunawaan at maresolba ang mga problema ng lipunan.
 • Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi dapat mawalan ng saysay dahil sa mga personal na interes o paniniwala ng iilan.
 • Ang pagtuklas sa totoong pagkatao ng isang tao ay maaaring maging sanhi ng pagbabago sa pagtingin ng iba sa kanya, tulad ng kung paano nila nakita ang tunay na Simoun.
 • Ang pagiging matapat sa sarili at sa iba ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at paggalang ng kapwa.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

El Filibusterismo Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 8 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 1 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
32 Shares
32 Shares
Share via
Copy link