Home » Articles » Sanhi at Bunga

SANHI AT BUNGA: Kahulugan, Hudyat, at Mga Halimbawa

Ang artikulong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kahulugan ng sanhi at bunga at mga salitang hudyat na ginagamit dito. Magbibigay din kami ng mga halimbawa ng sanhi at bunga na may hudyat pati na rin ang iba pang mga halimbawa ng sanhi at bunga batay sa iba’t ibang mga pangyayari at paksa.

Mga Nilalaman

Ano ang Sanhi at Bunga

Ang sanhi at bunga o cause and effect sa wikang Ingles ay isa sa mga konsepto ng pag-iisip na ginagamit upang ipaliwanag ang relasyon ng dalawang pangyayari, kung saan ang isa ay dahilan (sanhi) at ang isa ay kinalabasan (bunga). Ang pag-unawa sa konsepto ng sanhi at bunga ay mahalaga upang maunawaan ang mga pangyayari sa ating paligid at makagawa ng tamang desisyon.

Mga Halimbawa ng Sanhi at Bunga

 1. Sanhi: Lumakas ang hangin. Bunga: Natumba ang puno.
 2. Sanhi: Nag-aral nang mabuti si Pedro. Bunga: Nakapasa siya sa pagsusulit.
 3. Sanhi: Binuksan ang pinto. Bunga: Pumasok ang lamok sa loob ng bahay.
 4. Sanhi: Hindi nagising sa oras si Ana. Bunga: Nahuli siya sa klase.
 5. Sanhi: Nabasag ang plorera. Bunga: Nagkalat ang mga lupa at halaman sa sahig.
 6. Sanhi: Kumain ng maraming matatamis si Juan. Bunga: Sumakit ang kanyang ngipin.
 7. Sanhi: Sumunod sa traffic rules ang drayber. Bunga: Nakaiwas siya sa aksidente at multa.
 8. Sanhi: Sumigaw ng malakas ang guro. Bunga: Napansin ng mga estudyante at tumigil sa pagkakagulo.
 9. Sanhi: Nagtipid sa tubig ang pamilya. Bunga: Nabawasan ang kanilang water bill.
 10. Sanhi: Nagsuot ng kapote si Liza sa panahon ng ulan. Bunga: Hindi siya nabasa at nagkasakit.
Ano ang Sanhi at Bunga
 • Save

Hudyat ng Sanhi at Bunga

Ang hudyat ay mga salita o pariralang ginagamit upang ipakita ang relasyon ng sanhi at bunga sa isang pangungusap. Ang paggamit ng hudyat ay nagpapadali sa pag-unawa ng relasyon ng sanhi at bunga sa isang pangungusap.

Mga Salitang Hudyat na Nagpapahayag ng Sanhi

 1. Bunsod ng
 2. Dahil
 3. Dahil dito
 4. Dahil sa
 5. Dahilan sa
 6. Kasunod ng
 7. Ngunit
 8. Palibhasa
 9. Sa dahilan ng
 10. Sa kadahilanang
 11. Sa likod ng
 12. Sanhi ng
 13. Sapagkat

Mga Salitang Hudyat na Nagpapahayag ng Bunga

 1. Bilang resulta
 2. Kaya
 3. Kaya naman
 4. Kaya’t
 5. Kung gayon
 6. Kung kaya
 7. Nang sa gayon
 8. Sa gayon
 9. Sa huli
 10. Sa kalaunan
 11. Sa wakas
 12. Samakatuwid
Hudyat ng Sanhi at Bunga
 • Save

Mga Halimbawa ng Sanhi at Bunga na may Hudyat

 1. Dahil sa paglakas ng hangin, natumba ang puno.
 2. Nag-aral nang mabuti si Pedro, kaya naman nakapasa siya sa pagsusulit.
 3. Bunsod ng pagbukas ng pinto, pumasok ang lamok sa loob ng bahay.
 4. Hindi nagbayad ng kuryente ang pamilya, kaya’t naputulan sila.
 5. Bilang resulta ng pagtaas ng presyo ng gasolina, nagmahal ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan.
 6. Bunsod ng pagkakaroon ng bagong batas, naging mas ligtas ang paglalakbay sa kalsada.
 7. Dahil sa mababang grado kaya hindi siya makakapasok sa honor roll.
 8. Kasunod ng pagsabog ng bulkan, napakaraming abo ang bumagsak sa paligid.
 9. Dahil sa pagtatapon ng basura sa ilog ay dumumi ang tubig nito.
 10. Ngunit, hindi niya sinunod ang batas, samakatuwid siya ay pinarusahan.
 11. Palibhasa’y maaga siyang gumising, kung kaya hindi siya nahuli sa trabaho.
 12. Hindi siya pumasa sa interview kaya naman hindi siya natanggap sa trabaho.
 13. Dahil sa pagtitipid sa kuryente, bumaba ang halaga ng monthly electric bill.
 14. Sanhi ng pagkakaroon ng sakit ay hindi siya makakapaglaro ng basketball.
 15. Dahilan sa pagkakaroon ng bagong patakaran, mas naging maayos ang trapiko.
 16. Sapagkat marami siyang iniisip, kung gayon hindi niya napansin ang kanyang anak.
 17. Dahil sa pagtitipid sa kuryente, bumaba ang halaga ng monthly electric bill.
 18. Bilang resulta ng pagtapon ng basura sa ilog, nagkaroon ng polusyon sa tubig.
 19. Dahil sa walang disiplina sa pagkain, nagdulot ito ng pagtaba niya.
 20. Umulan ng malakas, kaya naman umapaw ang ilog at nagdulot ng baha.
Mga Halimbawa ng Sanhi at Bunga na may Hudyat
 • Save

Mga Karagdagang Halimbawa

Narito ang ilan pa sa mga halimbawa ng sanhi at bunga batay sa mga pangyayari at paksa tulad ng bagyo, climate change, enhanced community quarantine, ikalawang digmaang pandaigdig, kahirapan, kawalan ng trabaho, lindol, pagbaha, pagkasira ng kalikasan, polusyon, at unang digmaang pandaigdig.

Sanhi at Bunga ng:

Bagyo

 1. Dahil sa pagtaas ng temperatura ng dagat, kung kaya lumalakas ang bagyo.
 2. Dahil sa malakas na bagyo, kaya naman maraming kabahayan ang nasira.
 3. Bunsod ng bagyo, dumami ang mga nasalanta at nawalan ng tahanan.

Climate Change

 1. Dahil sa pagkasira ng ozon layer, kaya’t lumalakas ang epekto ng climate change.
 2. Sapagkat ang mga kagubatan ay unti-unting nawawala, kung gayon nagkakaroon ng climate change.
 3. Dahil sa climate change, kaya mas maraming kalamidad ang nangyayari.

Enhanced Community Quarantine

 1. Dahil sa paglaganap ng virus, kaya ipinatupad ang enhanced community quarantine.
 2. Sa kadahilanang may enhanced community quarantine, kaya maraming negosyo ang nagsara.
 3. Bunsod ng enhanced community quarantine, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho.

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

 1. Dahil sa pag-angat ng ideolohiyang pampulitika, kaya nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 2. Sa dahilan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kaya maraming tao ang namatay at nasaktan.
 3. Bilang resulta ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naisakatuparan ang pagtatag ng United Nations.

Kahirapan

 1. Dahil sa dumarami ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno, kung kaya maraming mga Pilipino ang naghihirap.
 2. Hindi lahat ay nagkakamit ng maayos na edukasyon. Bilang resulta, dumami ang mahihirap sa bansa.
 3. Dahil sa kawalan ng sapat na trabaho, kaya naman maraming pamilya ang naghihirap.

Kawalan ng Trabaho

 1. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, kung kaya maraming kumpanya ang nagsara at maraming tao ang nawalan ng trabaho.
 2. Bunsod ng kawalan ng trabaho, kaya maraming tao ang gumagawa ng krimen upang mabuhay.
 3. Dahil sa kawalan ng trabaho, dumarami ang mga taong nagugutom at naghihirap.

Lindol

 1. Dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates, kaya nagkakaroon ng lindol.
 2. Sa kadahilanang lumindol, kaya maraming estruktura ang gumuho.
 3. Dahil sa lindol, maraming tao ang nasaktan at namatay.

Pagbaha

 1. Dahil sa illegal logging, kaya hindi maiwasan ang mga pagbaha.
 2. Dahil sa pagbaha, maraming ari-arian ang nasira.
 3. Bunsod ng pagbaha, kaya maraming tao ang nawalan ng tirahan at nangailangan ng tulong mula sa gobyerno.

Pagkasira ng Kalikasan

 1. Dahil sa walang tigil na pagmimina, kaya naman maraming kagubatan ang nauubos at nasisira ang kalikasan.
 2. Sa kadahilanang lumalawak ang urbanisasyon, kung gayon nababawasan ang mga luntiang espasyo at nagkakaroon ng pagkasira ng kalikasan.
 3. Dahil sa pagkasira ng kalikasan, dumarami ang mga kalamidad na nagbabanta sa buhay ng mga tao at hayop.

Polusyon

 1. Dahil sa pagdami ng mga sasakyan, kaya naman lumalala ang polusyon sa hangin.
 2. Bunsod ng polusyon, kaya maraming tao ang nagkakasakit at apektado ang kalusugan.
 3. Dahil sa di wastong pagtatapon ng basura, kung kaya lumalala ang polusyon sa tubig.

Unang Digmaang Pandaigdig

 1. Dahil sa pakikipaglaban ng mga bansa sa kapangyarihan at teritoryo, kaya nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig.
 2. Sa dahilan ng Unang Digmaang Pandaigdig, kaya maraming tao ang namatay at nasira ang maraming lungsod.
 3. Dahil sa Unang Digmaang Pandaigdig, nagkaroon ng pagbabago sa mapa ng mundo at sa ugnayan ng mga bansa.

Sa ating pag-aaral ng Sanhi at Bunga, natutunan natin ang kahulugan ng konsepto, mga halimbawa ng sanhi at bunga sa pangungusap, at ang iba’t ibang salitang hudyat na nagpapahayag ng sanhi at bunga. Mahalaga ang pag-unawa sa konseptong ito dahil malaki ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pag-aanalisa ng mga sitwasyon. Ang pagiging malinaw sa sanhi at bunga ay maaaring magdulot ng mas matalinong pagdedesisyon at mas mabuting pag-unawa sa mga kaganapan sa ating kapaligiran.

Hinihikayat namin ang bawat isa na ibahagi ang artikulong ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, at sa iba’t ibang social media platforms o anumang paraan upang mas marami ang makinabang sa kaalaman at impormasyon na ating napag-usapan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas malawak na kamalayan at pag-unawa ang ating mga kababayan hinggil sa konsepto ng Sanhi at Bunga at ang kahalagahan nito sa ating buhay.

0 Shares
Share via
Copy link