Alpabetong Filipino: Ang Kabuuang Gabay sa mga Letra ng ating Wika

Ang alpabetong Filipino ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura at wika. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga detalye tungkol sa alpabetong Filipino, mula sa bilang at mga letra nito, hanggang sa mga katinig at patinig nito. Samantala, bibigyan din natin ng pansin ang kaibahan ng luma at makabagong alpabetong Filipino.

Mga Nilalaman

Ilan ang Letra sa Alpabetong Filipino?

Sa kasalukuyan, ang makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na letra. Ito ay binubuo ng mga letra na kilala natin mula sa alpabetong Ingles, na may dagdag na dalawang letra na Ññ at NGng.

Anu-Ano ang mga Letra ng Alpabetong Filipino?

Ang mga letra ng makabagong alpabetong Filipino ay ang mga sumusunod:

Malaking TitikMaliit na Titik
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Ññ
NGng
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Titik ng Alpabetong Filipino

Ang “titik” sa Filipino ay nangangahulugang “letra”. Ito ay binubuo ng 28 na titik, na binubuo ng mga katinig at patinig.

Katinig

Ang katinig sa Filipino ay ang mga letra na ginagamit sa pagsulat na hindi nagdudulot ng tunog maliban kung may kasamang patinig. Ang mga katinig ay ang mga sumusunod:

Malaking TitikMaliit na Titik
Bb
Cc
Dd
Ff
Gg
Hh
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Ññ
NGng
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Patinig

Sa kabilang banda, ang patinig ay ang mga letra na nagdudulot ng tunog. Ang mga patinig ay ang mga sumusunod:

Malaking TitikMaliit na Titik
Aa
Ee
Ii
Oo
Uu

Makabagong Alpabetong Filipino

Ito ay ang kasalukuyang sistema ng pagsulat na ginagamit natin ngayon. Tulad ng nauna nang nabanggit, ito ay binubuo ng 28 na letra, na kinabibilangan ng mga letra mula sa alpabetong Ingles at ang karagdagang mga letra na Ññ at NGng.

Lumang Alpabetong Filipino

Ang lumang alpabetong Filipino, o kilala rin bilang Abakada, ay binubuo ng 20 na letra lamang. Ito ay ang mga sumusunod:

Malaking TitikMaliit na Titik
Aa
Bb
Kk
Dd
Ee
Gg
Hh
Ii
Ll
Mm
Nn
NGng
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
Uu
Ww
Yy

Ang alpabetong Filipino ay hindi lamang isang sistema ng pagsulat, kundi isa rin itong pagpapahayag ng ating kultura at kasaysayan. Sa pag-intindi natin sa mga letra, katinig, at patinig ng ating alpabeto, mas nauunawaan natin ang yaman ng ating wika.

Huwag kalimutang ibahagi ang artikulong ito sa iba upang mas marami tayong maabot at maimulat sa kahalagahan nito.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

1 Share
Share via
Copy link