Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 21 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 21 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 21 – Ang Kasaysayan ni Sisa. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 20 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 21 – Ang Kasaysayan ni Sisa

Dinala ng takot si Sisa sa kanilang bahay matapos marinig ang mga paratang sa kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya na hindi hawak ng mga gwardiya sibil ang kanyang mga anak.

Ngunit hindi pa pala dito nagtatapos ang pagdurusa ni Sisa. Pilit siyang pinaamin ng mga gwardiya sibil tungkol sa salaping ninakaw ng kanyang mga anak, at kinaladkad siya papuntang kwartel.

Sa kwartel, hindi pa rin pinakinggan ang kanyang pagmamakaawa. Tanghali na nang pakawalan siya ng Alperes. Pag-uwi niya sa bahay, walang anino o tinig ng kanyang mga anak ang kanyang nadatnan. Sa halip, ang punit at duguang damit ni Basilio ang kanyang natagpuan.

Naging baliw si Sisa sa kalungkutan at nagpalaboy-laboy sa kalsada, habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kanyang mga anak.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 21

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-21 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Sisa

Siya ay isang ina na sobrang nag-alala para sa kanyang mga anak matapos marinig ang balita tungkol sa kanila. Siya ay naging biktima ng mga gwardiya sibil at ang kanyang kahihiyan ay lalo pang lumalim matapos ang insidente.

Dalawang Gwardiya Sibil

Sila ang nagpakaba kay Sisa, hinahanap sa kanya ang kanyang mga anak, at humingi ng pera sa kanya. Nang hindi magawa ni Sisa ang kanilang hiling, siya ay kanilang kinaladkad.

Crispin

Ang bunsong anak ni Sisa na naging dahilan ng kanyang pag-alala.

Basilio

Ang panganay na anak ni Sisa na nag-iwan ng punit at may dugong damit sa kanilang tirahan, nagpapahiwatig ng panganib o sakuna.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 21

Ang tagpuan ng kabanata ay nagsimula sa lugar kung saan nakatira si Sisa, sa dampa. Dito narinig niya ang balita tungkol sa kanyang mga anak. Ang susunod na tagpuan ay ang halamanan kung saan niya nakita ang dalawang gwardiya sibil, na sinusundan ng daan patungo sa simbahan, ang piitan, at muli, ang kanyang dampa.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 21

  • Tuliro – nalilito o naguguluhan
  • Dampa – isang payak na tahanan o barung-barong
  • Gwardiya Sibil – mga sundalong sibil o pampulisya na panahon ng Kastila
  • Kinaladkad – hinila o inakay na parang hayop
  • Pagkasubsob – pagkahulog o pagkakadapa
  • Piitan – kulungan o selda
  • Nagpagala-gala – naglakad-lakad nang walang tiyak na direksyon
  • Katinuan – kahusayan ng pag-iisip o mental na kalusugan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 21

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 21 ng Noli Me Tangere:

  • Ang Kabanata 21 ay naglalahad ng mga pagdurusa at kawalang hustisya na dinaranas ng mga mahihirap na mamamayan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinakita rito ang kabiguan ng lipunan na magbigay ng proteksyon at hustisya sa mga inaaping tao tulad ni Sisa. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga kapwa ay magdudulot ng pagkawasak ng pamilya at lipunan. Ang pagmamalupit at pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan ay nagdudulot ng lalo pang paghihirap sa mga mahihirap na mamamayan. Dapat nating ipaglaban ang hustisya at karapatan ng bawat isa, upang maiwasan ang pagkawasak ng pamilya at lipunan.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 21 Buod, mga Tauhan, tagpuan, talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link