El Filibusterismo Kabanata 14 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 14 – Sa Bahay ng mga Mag-aaral. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 13 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 14 – Sa Bahay ng mga Mag-aaral

Sa maluwag at malaking bahay ni Makaraig, isang mayamang estudyante ng abogasya, nagtipon ang mga kilalang mag-aaral na sina Isagani, Sandoval, Pecson, at Pelaez. Layon ng pagtitipon na ito ay upang talakayin ang plano para sa pagtatag ng Akademya ng wikang Kastila.

Naniniwala sina Isagani at Sandoval na magiging matagumpay ang pagbubukas ng akademya, ngunit si Pecson ay may agam-agam. Nagpalitan sila ng kuro-kuro at nagsagawa ng debate hinggil sa maaaring maging hakbang para sa paaralan. Sa mga mag-aaral, si Sandoval ang sumisimbolo sa mga Kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino.

Inilahad ni Makaraig ang mabuting balita na si Padre Irene ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga tutol sa kanilang layunin. Idinagdag pa niya na kinakailangan nilang makuha ang suporta ni Don Custodio, isa sa mga mataas na opisyal ng paaralan. Ang dalawang tao na maaring lapitan upang kumbinsihin si Don Custodio ay sina Ginoong Pasta, isang abogado, at ang mananayaw na si Pepay.

Sa huli, napagdesisyunan nila na lumapit kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang kanilang paraan sa paghingi ng tulong.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 14

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-14 Kabanata ng El Filibusterismo na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal:

Makaraig

Isang mayamang mag-aaral ng abogasya na punong-abala ng pagtitipon sa kanyang maluwag at malaking bahay.

Isagani

Isang mag-aaral na naniniwala na magiging matagumpay ang pagbubukas ng akademya ng wikang Kastila.

Sandoval

Isang mag-aaral na kinakatawan ang mga Kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino.

Pecson

Isang mag-aaral na may agam-agam sa plano ng pagtatag ng akademya.

Pelaez

isa pang mag-aaral na kasama sa pagtitipon.

Padre Irene

Kakampi at tagapagtanggol ng mga mag-aaral laban sa mga tutol sa kanilang layunin.

Don Custodio

Isa sa mga mataas na opisyal ng paaralan na kailangang kumbinsihin ng mga mag-aaral para suportahan ang kanilang layunin.

Ginoong Pasta

Isang abogado na nilapitan ng mga mag-aaral upang kumbinsihin si Don Custodio.

Pepay

Isang mananayaw, isa din sa mga opsyon na lapitan upang kumbinsihin si Don Custodio.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 14

Ang kabanata ay naganap sa maluwag at malaking bahay ni Makaraig.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 14

  • Akademya – isang institusyon ng mataas na edukasyon.
  • Agam-agam – alinlangan o pagdududa.
  • Kuro-kuro – opinyon o palagay.
  • Simbolo – representasyon o pagpapakita ng isang ideya.
  • Abogado – isang tao na sumusuporta o nagtatanggol sa isang panig.
  • Opisyal – isang tao na may tungkulin sa isang organisasyon o institusyon.
  • Marangal – may dignidad o kagalang-galang.

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 14

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 14 ng El Filibusterismo:

  • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagkakaisa, determinasyon, at pagtitiwala sa sarili ng mga kabataang mag-aaral sa pagtatag ng Akademya ng wikang Kastila. Ipinapahiwatig na sa pagkakaisa at pakikipagtulungan, malaki ang magagawa ng isang grupo upang makamit ang kanilang mithiin.
  • Isa pang mahalagang aral na maaaring makuha mula sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng malasakit at pagpapahalaga sa sariling kultura, na ipinakita ni Sandoval sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 14 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 15 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

  • Save
68 Shares
68 Shares
Share via
Copy link