Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 13 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 13 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 13 – Klase sa Pisika. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 12 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 13 – Klase sa Pisika

Ang silid ng klase sa Pisika ay isang mahabang rektangular na bulwagan na may maluluwang na bintana at mga batong hagdanan na may kahoy. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa kanilang mga apelyido. Wala masyadong palamuti ang silid at ang mga kagamitan sa pisika ay nasa isang aparador.

Si Padre Millon, isang Dominikong pari at guro sa klase sa Pisika, ay kilala sa pilosopiya mula sa Kolehiyo ng San Juan de Letran. Nasa tapat ng pintuan at sa ilalim ng larawan ni Santo Tomas de Aquino ang upuan ng propesor. Una niyang tinawag ang antuking estudyante na parang iskoba ang buhok, sunod naman si Pelaez. Sumenyas si Pelaez kay Placido sa pamamagitan ng pagtapak sa paa nito na para bang sinasabi na idikta sa kanyan ang sagot.

Dahil dito’y napasigaw sa sakit si Placido at siya’y napagalitan ni Padre Millon. Tinawag siya nito na “espiritu sastre” at “pakialamero.” Siya tuloy ang pinagbalingan ng pari. Nahirapan si Placido na sagutin ang mga tanong ng propesor at tinawag pa siyang “Placidong Tagadikta.”

Dahil sa wala siyang masabi, naglagay ng guhit ang propesor kay Placido. Tumutol si Placido at nagpaliwanag, ngunit inihagis niya ang kanyang aklat, tumindig, at walang-galang na umalis sa klase.

Nagulat ang klase sa ginawa ni Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Millon hanggang sa tumugtog ang kampanilya, senyales na tapos na ang klase.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 13

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-13 Kabanata ng El Filibusterismo:

Padre Millon

Dominikong pari at ang guro sa klase ng Pisika. Kilala rin siya sa pilosopiya mula sa Kolehiyo ng San Juan de Letran. Siya ang bumubuo ng batas sa loob ng klase at nagpapataw ng disiplina sa mga estudyante.

Placido Penitente

Isang estudyante sa klase na pinag-initan ni Padre Millon. Tinawag siya ni Padre Millon na “espiritu sastre,” “pakialamero,” at “Placidong Tagadikta.” Siya ay nahirapan na sagutin ang mga tanong ng propesor at nagtangkang tumutol sa guhit na inilagay sa kanya ni Padre Millon. Sa huli, nag-aklas siya sa pamamagitan ng pag-ihagis ng kanyang aklat, pagtindig, at pag-alis sa klase nang walang galang.

Juanito Pelaez

Isang estudyante na tinawag ni Padre Millon matapos tawagin ang antuking estudyante. Siya rin ang sumenyas kay Placido para idikta sa kanya ang sagot.

Antuking estudyante

Isang estudyante na tinawag ni Padre Millon na parang iskoba ang buhok. Siya ang una na tinawag ni Padre Millon.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 13

Ang tagpuan ng kabanata ay sa silid ng klase ng Pisika, isang mahabang rektangular na bulwagan na may maluluwang na bintana at mga batong hagdanan na may kahoy sa isang paaralan.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 13

  • Bulwagan – malaking kuwarto o sala
  • Aparador – isang malaking kasangkapan na may mga pinto at mga lalagyan
  • Pakialamero – taong mahilig makialam sa mga bagay na hindi naman siya direktang apektado
  • Tagadikta – taong nagbibigay ng dikta o utos
  • Kampanilya – instrumento na ginagamit para magbigay ng tunog bilang senyas o paalala

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 13

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 13 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanata ay nagbibigay ng mga mahahalagang aral tungkol sa kapangyarihan, respeto, at disiplina sa loob ng isang silid-aralan. Ipinakita rin nito ang problema ng tradisyonal na pamamaraan ng edukasyon kung saan ang estudyante ay inaasahang sumunod lamang sa mga utos ng guro nang walang pagtatanong o pagtutol. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng kabanata ang kahalagahan ng pagsunod sa awtoridad at ang posibilidad ng rebelyon kapag nadama ng mga estudyante na sila ay inaapi o hindi pinakikinggan. Ang pag-alis ni Placido sa klase ay isang simbolo ng kanyang protesta laban sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon.
  • Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagtanggol sa sarili at pagpapahalaga sa dignidad bilang tao. Sa kabila ng mabigat na trato ng propesor, lumaban si Placido at hindi niya hinayaang mawala ang kanyang respeto sa sarili.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 13 Buod, mga Tauhan, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 14 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link