Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 35 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 35 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 35 – Ang Piging. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 34 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 35 – Ang Piging

Sa ika-pito ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita para sa piging sa bahay ni Kapitan Tiago bilang pagdiriwang sa bagong kasal. Mula sa maliliit na tao hanggang sa may mataas na katayuan sa lipunan, pinagpupugayan silang lahat ni Don Timoteo. Kasama sa mga dumating ang bagong kasal na sina Donya Victorina at ang mga pari na sina Padre Salvi at Padre Irene, ngunit wala pa ang Heneral.

Sa loob ng bahay, may ilang naging usapan at maliit na tensyon dahil sa mga kromo sa pader at sa paghihintay kay Heneral. Nang dumating na ang Heneral, nawala ang mga alalahanin ni Don Timoteo.

Nasa labas ng bahay si Basilio, nakikipanood sa mga dumating. Sa kanyang pag-aalala sa mga pangyayaring maaaring maganap, naisip niyang bigyan ng babala ang mga bisita. Ngunit nang makita niya sina Padre Salvi at Padre Irene, nagbago ang kanyang isip.

Nakita rin ni Basilio si Simoun na may dala-dalang ilawan. Naramdaman niyang kakaiba ang anyo ni Simoun na parang nag-aalinlangan din sa pagpunta sa piging. Pagkatapos makipag-usap sandali sa Heneral at iba pang mga bisita, nawala si Simoun sa paningin ni Basilio.

Ninais ni Basilio na iligtas ang mga nasa loob ng bahay, ngunit siya ay hinadlangan ng mga tanod dahil sa kanyang itsura. Nag-utos si Simoun na magtungo sila sa Eskolta at magmadali. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Basilio si Isagani at niyaya niyang lumayo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa ilawan at hinila niya si Isagani.

Sa loob ng bahay, may nakita ang mga bisita na papel na may sulat na “MANE THACEL PHARES” at ang lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. Nagulat ang lahat, lalo na si Padre Salvi. Nais ng Kapitan Heneral na ipatawag ang mga kawal ngunit walang makita kundi mga utusan na hindi niya kilala. Inutos niya na ipagpatuloy ang pagkain at huwag pansinin ang biro.

Nagbigay ng kahulugan si Don Custodio sa sulat at sinabing papatayin silang lahat sa gabing iyon. Tumigil ang lahat sa takot at may nagsabing baka lasunin sila. Biglang pumasok ang anino na kumuha sa ilawan, itinapon ito sa ilog, at tumalon rin sa ilog.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 35

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-35 Kabanata ng El Filibusterismo:

Don Timoteo

Ama ni Juanito siyang nagpupugay sa mga dumadating na bisita.

Donya Victorina

Tiyahin na Paulita na dumalo sa piging.

Padre Salvi at Padre Irene

Mga paring dumalo sa piging.

Heneral

Siya ang inaasahan na bisita na pinag-uusapan ng lahat.

Basilio

Kasabwat ni Simoun na nasa labas ng bahay at nagmamasid sa mga nangyayari.

Simoun

Ang may dala-dalang ilawan sa piging.

Isagani

Nakausap ni Basilio at sinabihan niyang lumayo.

Juan Crisostomo Ibarra

Nabanggit ang kanyang pangalan dahil sa sulat na natagpuan sa loob ng bahay.

Don Custodio

Nagbigay ng interpretasyon sa sulat na natagpuan sa loob ng bahay.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 35

\Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan idinaos ang piging para sa bagong kasal.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 35

 • Piging – salu-salo o handaan
 • Kromo – Larawan o litrato
 • Alinlangan – pag-aatubili o pagdududa
 • Iligtas – sagipin, i-ahon sa panganib
 • Tanod – Bantay, tagapagbantay
 • Itsura – hitsura, anyo
 • Utusan – Alipin o taong nagtatrabaho

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 35

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 35 ng El Filibusterismo:

 • Ang pag-iisip bago kumilos – Sa kabanatang ito, makikita ang pag-aalangan ni Basilio sa pagbibigay ng babala sa mga bisita sa piging. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-iisip bago gumawa ng isang desisyon upang maiwasan ang mga posibleng negatibong kahihinatnan.
 • Ang pagiging mapanuri sa mga situwasyon – Sa paglabas ng papel na may sulat na “MANE THACEL PHARES” at ang lagda ni Juan Crisostomo Ibarra, nagkaroon ng iba’t ibang interpretasyon ang mga tao sa loob ng piging. Ipinapakita nito na ang pagiging mapanuri sa mga bagay ay mahalaga upang makita ang tunay na kahulugan at layunin ng isang mensahe.
 • Ang pagpapahalaga sa kagandahang loob – Sa pagkakataon na ninais ni Basilio na iligtas ang mga nasa loob ng bahay, ipinakita niya ang kanyang kagandahang loob at pagmamalasakit sa iba. Ito ay isang ehemplo ng pagmamalasakit sa kapwa na maaaring maging inspirasyon sa mga mambabasa.
 • Ang kahalagahan ng pagkakaisa – Sa kabanatang ito, kahit na may mga tensyon at pag-aalala, ipinakita ng mga tauhan ang kahalagahan ng pagkakaisa upang maresolba ang isang sitwasyon. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay mahalaga upang malampasan ang mga pagsubok na hinaharap.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 35 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 36 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link