El Filibusterismo Kabanata 39 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 39 – Wakas. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 38 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 39 – Wakas

Nasa bahay ni Padre Florentino si Simoun, sugatan at nagtatago mula sa mga awtoridad. Sa pagkakataong ito, kinakausap si Padre Florentino ng tenyente tungkol sa isang telegrama na nagbabala tungkol sa isang Kastilang nagtatago sa bahay ng pari. Sa akala ni Don Tiburcio, siya ang tinutukoy kaya umalis ito upang takasan ang mga awtoridad.

Subalit, si Simoun pala ang hinahanap ng mga ito. Inalagaan ni Padre Florentino si Simoun nang walang tanong, ngunit nang matanggap ang telegrama ay naghinala ang pari. Ayaw ni Simoun na dalhin sa ospital kaya pumayag itong alagaan ni Dr. de Espadaña. Naisip ni Padre Florentino ang pagbabago sa buhay ni Simoun at kung bakit sa kanya ito nagtago kahit na dati’y napakababa ng tingin sa kanya nito.

Nagdesisyon si Simoun na inumin ang lason upang hindi na mahuli pa ng mga awtoridad. Inihayag niya ang tunay na katauhan at buhay sa pari bago siya pumanaw. Ikinuwento ni Simoun ang kanyang pakikibaka sa Europa, ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ang kanyang mga napatawad, at ang pagkawala ng lahat ng kanyang minahal at pinapahalagahan dahil sa isang kaguluhan. Naisip ni Simoun na maghiganti ngunit nagtanong siya sa pari kung tama ba ang kanyang mga ginawa at kung bakit hindi tinulungan ng Diyos ang kanyang layunin.

Sa huling sandali, tinanggap ni Simoun ang kanyang pagkakamali at pinayuhan siya ni Padre Florentino na magtiis at gumawa ng mabuti at marangal para sa kalayaan ng bayan. Nang mamatay si Simoun, inilapit ni Padre Florentino ang kanyang kamay at nagdasal para sa kaluluwa nito. Hinagis ng pari ang mga alahas at brilyante ni Simoun sa dagat bilang isang simbolo ng pagbabago at pag-asa.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 39

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-39 Kabanata ng El Filibusterismo:

Padre Florentino

Isang paring Filipinong nagbigay ng pugad at alaga kay Simoun. Sa huli, siya ang nagbigay ng payo at dasal para kay Simoun.

Simoun

Isang sugatang Kastilang nagtatago mula sa awtoridad. Ang tunay niyang katauhan ay isinisiwalat sa huling bahagi ng kabanata. Ang kanyang ginanap na papel ay ang sentro ng kabanata.

Tenyente

Isang tauhan na nagbigay babala kay Padre Florentino tungkol sa Kastilang nagtatago sa bahay ng pari.

Don Tiburcio

Siya nag asawa ni Donya Victorina na matagal nang nagtatago sa lugar ni Padre Florentino. Sa Noli Ne Tangere, nagpanggap siyang doktor. Nang dumating ang sugatang si Simoun sa lugar ni Padre Florentino, inalagaan niya ito.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 39

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Padre Florentino.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 39

 • Awtoridad – mga taong may kapangyarihan o kontrol
 • Telegrama – isang paraan ng komunikasyon gamit ang telegrapo
 • Pagbabago – ang proseso ng pagbabalikwas o pag-iiba
 • Kaguluhan – kalituhan o kawalang kaayusan
 • Pagkakamali – isang aksyon na hindi wasto o tama
 • Kaluluwa – espiritwal na parte ng tao na nananatiling buhay kahit pagkatapos ng kamatayan
 • Marangal – may dangal o kagalanggalang
 • Kalayaan – ang estado ng pagiging malaya o walang pangamba
 • Pag-asa – paniniwala sa positibong mangyayari sa hinaharap

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 39

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 39 ng El Filibusterismo:

 • Ang pagpapahalaga sa tunay na kalayaan – Hindi ito makakamit sa pamamagitan ng karahasan at paghihiganti, bagkus sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtitiis, at paggawa ng kabutihan.
 • Ang pagkilala sa pagkakamali – Mahalaga ang pag-amin sa sarili nating pagkakamali at ang pagtanggap ng responsibilidad sa ating mga ginawa. Maaaring ito ang simula ng pagbabago at pag-unlad.
 • Ang papel ng kabataan – Bilang pag-asa ng bayan, mahalaga ang papel ng kabataan sa paghubog ng kinabukasan. Dapat silang maging aktibo sa pagtulong sa pagbabago at pag-unlad ng kanilang bansa.
 • Ang kahalagahan ng pagdarasal at pananalig sa Diyos – Sa gitna ng kaguluhan at pagsubok, mahalaga ang ating pananalig at pagdarasal sa Diyos upang mabigyan tayo ng lakas at gabay sa ating mga desisyon at gawain.
 • Ang pagpapahalaga sa mabuting samahan – Sa kabanata, pinapahalagahan ni Padre Florentino ang mabuting samahan at pagtulong sa kapwa kahit na dati’y hindi maganda ang kanilang pagkakakilala. Ito ay nagsisilbing paalala na ang pagbabago at pagpapatawad ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa.
 • Sa pagtatapos, kabanata ay nagpapakita ng pagbabago ng puso ni Simoun at ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Nagpapahiwatig din ito na hindi sa karahasan at paghihiganti makakamit ang tunay na kalayaan, bagkus sa pagiging matapat, mabuti at marangal. Ipinakita din dito ang papel ng kabataan sa pagpapalaya at pag-unlad ng kanilang bayan. Sinasabi ni Padre Florentino na ang kabataan ay dapat magsakripisyo at magsikap upang makamit ang tunay na kalayaan at pagbabago sa kanilang bansa.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 39 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

0 Shares
Share via
Copy link