Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 38 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 38 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 38 – Ang Kasawian. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 37 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 38 – Ang Kasawian

Upang itago ang kahinaan ng pamahalaan, dinakip ang mga pinaghihinalaang tulisan. Anim o pitong magsasaka ang hinuli ng mga sibil matapos ang pagsalakay ni Kabesang Tales at pinaglakad sa init ng araw. Ang mga gwardia sibil na Pilipino naman ay abusado sa pagtrato sa mga bilanggo at pinipilit silang aminin na sila ay tulisan.

Sa gitna ng kainitan ng Mayo, walang sombrero at panyapak ang mga bilanggo habang gapos ng mahigpit at pinapalakad. Kapag may natumba o mabagal ang paglakad, binubugbog sila ng mga sibil. Ayon kay Mautang, isa sa mga Pilipinong sibil, may karapatan silang abusuhin ang mga bilanggo dahil pareho lang ang kanilang lahi.

Habang naglalakad, may ilang tulisan na lumusob at nagpalitan sila ng putok. Namatay si Mautang at ilang mga gwardiya sibil. May isang tao sa itaas ng bundok na iwinawasiwas ang baril. Pinababaril ito ni Carolino, ngunit hindi niya maaninagan ang mukha dahil sa init ng araw. Pagkatapos, nakita ni Carolino ang kanyang lolo Selo sa mga nakahandusay, na nakatingin sa kanya at nakaturo ang daliri sa likod ng talampas. Namutla si Carolino dahil hindi niya inaasahan na siya ang makakapatay sa kanyang ingkong.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 38

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-38 Kabanata ng El Filibusterismo:

Mga pinaghihinalaang tulisan

Sila ang anim o pitong magsasaka na hinuli ng mga sibil, na pinaglakad sa init ng araw. Sa konteksto ng kabanata, sila ang simbolismo ng inaaping mga tao sa panahon ng kolonyalismo.

Kabesang Tales

Siya ang gumawa ng pagsalakay na nag-trigger sa paghuli sa mga magsasaka.

Mga gwardia sibil

Sila ang representante ng abusadong pamahalaan. Ang kanilang pag-abuso sa mga bilanggo ay nagpapakita ng kalupitan at pang-aabuso ng kapangyarihan.

Mautang

Isa siya sa mga Pilipinong sibil na naniniwala na may karapatan silang abusuhin ang mga bilanggo dahil pareho lang ang kanilang lahi. Namatay siya nang magkaroon ng labanan.

Carolino

Ang bumaril sa taong nasa itaas ng bundok, na nalaman niyang si lolo Selo, ang kanyang ingkong.

Lolo Selo

Ang lolo ni Carolino na nasa bundok at lumalaban sa mga gwardia sibil. Siya ang taong hindi inaasahang napatay ni Carolino.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 38

Sa isang rural na lugar sa Pilipinas, sa panahon ng kolonyalismo. Ito ay malamang na nangyari sa isang trail papunta sa bundok dahil may binanggit na paglalakad at bundok.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 38

  • Tulisan – Bandido o rebelde
  • Maaninagan – Makita o matanaw
  • Ingkong – Lolo

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 38

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 38 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mapaniil at mapang-abusong sistema ng pamamahala na nagdudulot ng kahirapan sa mamamayan. Ipinakita rin dito ang pagkawalang-konsensya ng ilang mga Pilipinong sibil sa kanilang mga kababayan, kung saan ginagamit nila ang pagkakapareho ng lahi bilang dahilan sa pagmamalupit sa mga bilanggo. Isa pang mensahe ng kabanata ay ang pagkakahati ng pamilya at pagkakalayo sa isa’t isa dahil sa mga pangyayari at sistema ng pamahalaan. Sa pagkamatay ni lolo Selo, ipinapakita ang pagkasira ng ugnayan sa loob ng pamilya at ang pagkawasak ng moral na prinsipyo ng mga tauhan.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 38 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 39 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link