Gamit ng Pangngalan: Anim na Gamit ng Pangngalan at mga Halimbawa nito

Bukod sa konkreto at di-konkretong pangngalan, uri, kailanan, at kasarian ng pangngalan, ang pangngalan ay mayroon ding gamit. Sa post na ito, tatalakayin at pag-aaralan natin ang mga gamit ng pangngalan. Mayroon din kaming ginawang mga halimbawa sa bawat gamit ng pangngalan upang mas maunawaan mo ang araling ito.

Bago natin simulan ang tungkol sa gamit ng pangngalan, alamin muna natin ang kahulugan ng pangngalan.

Ano ang Pangngalan?

Ang pangngalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng taohayopbagaypooklugar, o pangyayari. Kilala rin ito sa tawag na noun sa wikang Ingles.

Ngayon ay dumako na tayo sa mga gamit ng pangngalan.

Anim na Gamit ng Pangngalan

Mayroong anim na gamit ang pangngalan: ang simuno, pantawag, pamuno, kaganapang pansimuno, layon ng pandiwa, at layon ng pang-ukol.

Anim na Gamit ng Pangngalan
 • Save

1. Simuno o Paksa

Ito ang pangngalang pinag-uusapan sa pangungusap.

Mga Halimbawa ng Simuno

Narito ang limang halimbawa ng simuno sa pangungusap.

 • Ang lola ko ay malakas pa.
 • Si Mary ay pupunta sa ibang bansa.
 • Ang bata ay tumatakbo.
 • Nawala ang lapis ni Lisa.
 • Ang sopas ay mainit pa.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Simuno)
 • Save

2. Pantawag

Ito ang pangngalang tinatawag o sinasambit sa pangungusap.

Mga Halimbawa ng Pantawag

Narito ang limang halimbawa ng pantawag sa pangungusap.

 • Ate, pabili po ng kendi.
 • Saan po nakalagay ang suklay, Inay?
 • Lola, sasama po ako sa palengke.
 • Anak, matulog ka na.
 • Mahal po namin kayo, Tatay.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Pantawag)
 • Save

3. Pamuno

Ang simuno at ang isa pang pangngalang nasa bahagi ng paksa ay iisa lamang.

Mga Halimbawa ng Pamuno

Narito ang limang halimbawa ng pantawag sa pangungusap.

 • Ang batang si Mia ay palangiti.
 • Si Patty, ang aking kaibigan, ay matalino.
 • Ang aming guro na si Gng. Ramos ay mahusay magturo.
 • Si Sandra, ang aking pinsan, ay pupunta sa amin.
 • Ang mayamang si Kris ay mapagbigay.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Pamuno)
 • Save

4. Kaganapang Pansimuno

Ang pangngalang ito at ang simuno ay tumutukoy sa iisang tao, bagay, hayop, o lugar lamang. Lagi itong sumusunod sa panandang ay. Nasa unahan naman ito inilalagay kung walang panandang ay sa pangungusap.

Mga Halimbawa ng Kaganapang Pansimuno

Narito ang limang halimbawa ng kaganapang pansimuno sa pangungusap.

 • Ang Bantay Bata ay organisasyong tumutulong sa mga bata.
 • Siya rin ay ina ng aming barangay.
 • Ang Vans ay matibay na sapatos.
 • Si Bb. Rosales ay gurong matulungin.
 • Ang Magnum ay sorbetes na masarap.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Kaganapang Pansimuno)
 • Save

5. Layon ng Pandiwa (Tuwirang Layon)

Ang pangngalan ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano.

Mga Halimbawa ng Layon ng Pandiwa

Narito ang limang halimbawa ng layon ng pandiwa sa pangungusap.

 • Naghugas ng kaldero si Mila.
 • Kumain ng mangga ang mga bata.
 • Umawit ng Lupang Hinirang si Toni.
 • Nagdala ng binalot si Juan.
 • Naghahanap ng trabaho si tatay.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Layon ng Pandiwa)
 • Save

6. Layon ng Pang-ukol

Ito ang pangngalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaaring gamitin ang mga pang-ukol na sa, ng, para sa, para kay, tungkol sa at marami pang iba.

Mga Halimbawa ng Layon ng Pang-ukol

Narito ang limang halimbawa ng layon ng pang-ukol sa pangungusap.

 • Tungkol sa basura ang pulong kahapon.
 • Ang mga ginto ay para kay Miguel.
 • Para sa bata ang laruang ito.
 • Ang bulaklak ay para kay Jean.
 • Para kay Luningning ang liham na ito.
Mga Halimbawa ng Gamit ng Pangngalan (Layon ng Pang-ukol)
 • Save

At ‘yan ang anim na gamit ng pangngalan at mga halimbawa nito sa pangungusap. Kung naging kapaki-pakinabang sa’yo ang araling ito, mangyaring ibahagi din sa iba para sila rin ay matuto.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa screen. Maraming salamat!

Mga kaugnay na aralin

PANG-URI: Halimbawa ng Pang-uri, Uri ng Pang-uri, Antas, Atbp.

PANDIWA: Halimbawa ng Pandiwa, Aspekto ng Pandiwa, Pokus, Uri, Atbp.

PANG-ABAY: Halimbawa ng Pang-abay, Uri ng Pang-abay, Atbp.

PANGHALIP: Uri ng Panghalip, Halimbawa ng Panghalip, Gamit, Atbp.

PANGATNIG: Ano ang Pangatnig, Halimbawa ng Pangatnig, Uri, Atbp.

 • Save
15 Shares
15 Shares
Share via
Copy link