Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 32 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 32 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 32 – Ang Bunga ng mga Paskil. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 31 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 32 – Ang Bunga ng mga Paskil

Dahil sa mga nangyari sa mga mag-aaral, tumigil na sa pagpapaaral ang kanilang mga magulang. Sa unibersidad, marami ang bumagsak habang iilan lang ang pumasa sa mga eksamen at kurso. Sina Tadeo, Makaraig, Pecson, at Juanito Pelaez ay hindi pinalad na makapasa. Si Tadeo ay naging masaya pa rin at sinunog ang kanyang mga aklat.

Si Pelaez ay naging bahagi ng negosyo ng kanyang ama, habang si Makaraig ay nagpunta sa Europa. Sina Isagani at Sandoval lamang ang pumasa, ngunit si Basilio ay hindi nakapag-eksamen dahil nasa bilangguan. Nalaman din ni Basilio ang pagkawala ni Tandang Selo at pagkamatay ni Juli sa tulong ni Sinong, ang kutsero na dumadalaw sa kanya.

Sa iba pang balita, si Simoun ay naging malapit kay Don Timoteo Pelaez at naging madalas sa tindahan nito. Ilang linggo lang, ipinahayag na ikakasal sina Juanito at Paulita, na sinasabing bagay dahil pareho silang walang-isip at makasarili. Buong Maynila ay abalang naghihintay sa kasal at gustong maimbitahan sa piging na inihanda ni Simoun.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 32

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-32 Kabanata ng El Filibusterismo:

Tadeo

Isang estudyante na bumagsak ngunit nagpakita ng kasiyahan sa kanyang kapalaluan sa pamamagitan ng pagsusunog ng kanyang mga aklat.

Makaraig

Isang estudyanteng hindi pumasa at nagdesisyon na magtungo sa Europa.

Pecson

Isa pang estudyanteng hindi nakapasa sa mga eksamen.

Juanito Pelaez

Isang estudyante na hindi rin pumasa at nagtungo sa negosyo ng kanyang ama. Siya rin ang naging kabiyak ni Paulita.

Isagani at Sandoval

Sila lamang ang dalawang estudyanteng pumasa sa mga eksamen.

Basilio

Isang estudyante na hindi nakapag-eksamen dahil sa kanyang pagkabilanggo.

Tandang Selo

Isang matanda na nawala at inalam ni Basilio ang kanyang kapalaran.

Sinong

Ang kutsero na dumadalaw kay Basilio sa bilangguan. Nagbalita sa binata na patay na si Juli.

Simoun

Nagpapakita ng malasakit kay Don Timoteo Pelaez at madalas sa tindahan nito.

Don Timoteo Pelaez

Nakipagkaibigan kay Simoun at nagbigay sa kanya ng karagdagang pribilehiyo sa kanyang tindahan.

Paulita

Ang babaeng magiging asawa ni Juanito.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 32

Sa Maynila naganap ang karamihan ng mga pangyayari sa kabanatang ito, partikular na sa unibersidad at sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 32

 • Mag-aaral – Estudyante
 • Pumasa – Nakakuha ng maayos na marka sa isang eksamen o kurso
 • Eksamen – Pagsusulit, pagsubok
 • Kutsero – Isang tao na nagmamaneho ng kalesa
 • Negosyo – Isang organisasyon o gawain na naglalayong kumita
 • Bilangguan – Lugar kung saan nakakulong ang mga may sala sa batas
 • Piging – Handaan, isang malaking kasiyahan na may kainan
 • Makasarili – Isang tao na iniisip lamang ang sarili at hindi ang iba
 • Tindahan – Isang lugar kung saan binibili ang mga produkto o serbisyo

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyonl sa El Filibusterismo Kabanata 32

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 32 ng El Filibusterismo:

 • Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng epekto ng mga paskil sa buhay ng mga mag-aaral at sa lipunan. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga desisyon ng mga taong may impluwensiya ay may malawak na epekto sa iba, tulad ng pagkawala ng oportunidad sa edukasyon para sa mga mag-aaral.
 • Ang pagkakasira ng pangarap ng mga mag-aaral ay nagdulot ng pagkawalay sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Ipinapakita rin ng kabanata ang pagbabago ng landas ng mga tauhan at ang epekto ng kanilang mga ginawa sa kanilang buhay.
 • Ang kasal nina Juanito at Paulita ay simbolismo ng pagiging makasarili at walang-isip ng ilang tao sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig na ang hindi pag-iisip at pagpapahalaga sa sarili ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta sa buhay at sa pakikipag-ugnayan sa iba.
 • Ang kabanata ay nagtatapos sa isang paanyaya sa pagbabago at pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga may kapangyarihan at impluwensiya, tulad ni Simoun at Don Timoteo Pelaez. Ang pagnanais ng mga tao na maimbitahan sa piging ay nagpapakita ng paghahangad na mapalapit sa kapangyarihan upang makinabang sa kanilang sariling layunin. Ito’y nagpapakita lamang ng pagiging makasarili.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 32 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 33 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link