Home » Articles » Ang Musika ng Kagubatan

Ang Musika ng Kagubatan

Sa gitna ng isang malawak na kagubatan, may isang espesyal na lugar kung saan ang mga halaman at hayop ay nakakabuo ng pinakamagandang musika na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa labas. Ang lugar na ito ay pinamumunuan ni Lira, isang batang may natatanging kakayahan na makipag-usap sa kalikasan gamit ang kanyang musika.

See also: Ang Bisikleta ni Benny

Si Lira, na may dalang maliit na plauta, ay naglalakbay sa kagubatan araw-araw. Lumilikha siya ng musika na nagbibigay-buhay at kapayapaan sa lahat ng nakakarinig nito. Ang kanyang musika ay hindi lamang nagpapasaya sa mga hayop at halaman kundi nagpapagaling din sa mga may sakit at nagdudulot ng ulan sa panahon ng tagtuyot.

Isang araw, isang grupo ng mga tao mula sa kalapit na bayan ang napadpad sa kagubatan, hinahanap nila ang pinagmulan ng mahiwagang musika na kanilang naririnig tuwing gabi.

“Narinig n’yo ba ‘yon? Parang galing sa loob ng kagubatan,” puno ng pagtatakang tanong ng isang lalaki.

Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Lira at hiniling na ibahagi niya ang kanyang talento sa kanilang bayan.

“Lira, maaari mo bang dalhin ang iyong musika sa aming bayan? Nais naming maranasan ng lahat ang kagandahang iyong nililikha,” pakiusap ng isang babae mula sa grupo.

Sa una, nag-aalangan si Lira dahil bihira niyang iwan ang kagubatan, ngunit napagtanto niyang ito ay isang pagkakataon upang ipakita sa mga tao ang kahalagahan ng kalikasan at kung paano ito dapat pahalagahan at alagaan.

“Mahalaga ang kagubatan sa ating lahat. Hayaan n’yo akong ipakita sa inyo kung bakit,” sagot ni Lira.

See also: Ang Liwanag ng Tala sa Gabi ng Bagyo

Dinala ni Lira ang kanyang musika sa bayan, at sa bawat musika na kanyang pinatugtog, naramdaman ng mga tao ang kagandahan at himala ng kalikasan. Sa gabing iyon, nagbago ang pananaw ng mga tao sa kagubatan.

“Talaga palang mahiwaga ang kagubatan. Hindi lang ito lugar na pagkukunan ng likas na yaman, kundi bahagi ng ating mundo na dapat nating ingatan,” wika ng isang matandang lalaki habang pinapakinggan ang musika ni Lira.

Mula noon, naging tulay si Lira sa pagitan ng kagubatan at ng bayan, tinuruan niya ang mga tao kung paano mabuhay nang naaayon sa kalikasan at kung paano gamitin ang musika upang pagyamanin ang kanilang buhay at kapaligiran.

Mga Aral:

  • Ang kalikasan ay may sariling musika na nagbibigay buhay at kapayapaan.
  • Ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan ay responsibilidad ng bawat isa.
  • Ang sining at musika ay makapangyarihang gamit sa pagbabahagi ng mahahalagang mensahe.
  • Ang pagtutulungan ng komunidad ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa kalikasan.
  • Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging tulay sa pagitan ng tao at kalikasan para sa isang mas maganda at masustansiyang mundo.
0 Shares
Share via
Copy link