El Filibusterismo Kabanata 23 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 23 – Isang Bangkay. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 23 – Isang Bangkay

Hindi nagpunta sa dulaan sina Simoun at Basilio. Sa ika-pitong oras ng gabi, lumabas at bumalik si Simoun sa kaniyang bahay kasama ang iba’t ibang tao. Sa ikawalong oras, nakita siya ni Makaraig sa tabi ng Ospital malapit sa kumbento ng Sta. Clara. Habang sa ika-siyam na oras naman, nakita siya ni Camarroncocido sa may dulaan kasama ang isang estudyante.

Sa kabilang dako, hindi rin pumunta si Basilio sa teatro dahil papunta siya sa San Diego para gamutin si Kapitan Tiago. Ngunit, habang inaalagaan ni Basilio si Kapitan Tiago, sinumpong ito dahil sa sobrang paghithit ng opyo. Nagbilin naman sina Simoun at Padre Irene kay Basilio na pagalingin at pagtiisan ang may sakit.

Pagkatapos ay dumating si Simoun at muli silang nagkita ni Basilio. Kinamusta ni Simoun ang kalagayan ni Kapitan Tiago, at sinabi ni Basilio na malubha na ito dahil sa pagkalat ng lason sa katawan ng matanda. Muling hinimok ni Simoun si Basilio na sumama sa himagsikan laban sa mga Kastila, at sinabing ang mga hindi kakampi ay ituturing na kaaway na dapat patayin.

Inutusan din ni Simoun si Basilio na tumulong sa pagtakas ni Maria Clara mula sa kumbento habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit sinabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil nalaman niya na nagpakamatay na si Maria Clara. Nang bumalik si Basilio, nakita niya ang liham na padala ni Padre Salvi kay Padre Irene na nagpabasa kay Kapitan Tiago. Nag-iiyak si Kapitan Tiago nang malaman ang pagkamatay ng kaniyang anak.

Nagulat si Simoun sa narinig niyang balita, ngunit ayaw niyang maniwala na totoo ito at pinipilit na buhay pa si Maria Clara. Nang huminahon na, umalis siya ng silid at naririnig ni Basilio ang mga sigaw ng hinagpis ni Simoun habang paalis ito. Dahil dito, nawala ang interes ni Basilio sa pag-aaral at naisip ang kalagayan ni Simoun.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 23

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-23 Kabanata ng El Filibusterismo:

Simoun

Ang misteryosong mayaman na may malalim na interes sa himagsikan laban sa mga Kastila. Sa kabanatang ito, muli niyang inimbitahan si Basilio na sumama sa himagsikan.

Basilio

Isang estudyante na nagsilbing doktor kay Kapitan Tiago. Sa kabanatang ito, tinanggihan niya ang alok ni Simoun na sumama sa himagsikan.

Kapitan Tiago

Isang mayaman na mahilig sa opyo. Sa kabanatang ito, nagpatuloy siya sa kaniyang paghithit ng opyo hanggang sa siya’y malason.

Maria Clara

Ang anak ni Kapitan Tiago na nasa kumbento. Sa kabanatang ito, nalaman nila na nagpakamatay na siya.

Makaraig at Camarroncocido

Mga tauhan na nag-ulat kung saan nakita si Simoun.

Padre Irene

Isang pari na kasama sa mga nagpapatakbo sa pamahalaan. Nag-iwan ng bilin kay Basilio kasama ni Simoun.

Padre Salvi

Ang nagpadala ng liham tungkol sa kamatayan ni Maria Clara.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 23

Ang pangunahing tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago, at mga lugar sa Maynila kung saan nakita si Simoun.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 23

 • Dulaan – lugar kung saan ginaganap ang mga pagtatanghal
 • Ospital – Institusyon na naghahatid ng medikal na serbisyo
 • Kumbento – Tahanan ng mga madre o pari
 • Estudyante – Isang indibidwal na nag-aaral
 • Opio – Isang uri ng droga na nakakalulong
 • Himagsikan – Rebolusyon
 • Hithit – Pagsipsip o paghigop
 • Hinagpis – Lungkot o sama ng loob
 • Sigaw – Malakas na tunog na lumalabas sa bibig
 • Kalagayan – Kondisyon o estado

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 23

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 23 ng El Filibusterismo:

 • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat at pagpapahalaga sa buhay ng iba. Ipinapakita rin nito ang epekto ng pagkawala ng pag-asa at pagmamahal sa buhay ng isang tao, tulad ng nangyari kay Maria Clara.
 • Sa kabilang banda, makikita rin ang pagsisikap ni Basilio na tulungan at pagalingin si Kapitan Tiago, na nagpapahiwatig ng kaniyang pagmamalasakit at dedikasyon sa propesyon bilang isang manggagamot. Ang kabanatang ito ay nagtuturo din na kahit sa gitna ng mga kaguluhan, mahalaga pa rin na maging mabuti at mapagmalasakit sa kapwa.
 • Ang isa pang aral na maaaring makuha mula sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagharap sa katotohanan at pagtanggap ng mga pangyayari sa buhay. Sa halip na piliin ang landas ng paghihiganti at karahasan, mas mainam na tanggapin ang katotohanan at humanap ng makabuluhang paraan upang harapin at malampasan ang mga pagsubok.
 • Sa kabuuan, ang Kabanata 23 ng El Filibusterismo ay naglalaman ng maraming moral na aral na maaring maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging tapat, maging mapagmalasakit, at handang harapin ang katotohanan at pagsubok upang makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 23 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

 • Save
78 Shares
78 Shares
Share via
Copy link