Home » Articles » Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Ang akdang ito ni Francisco Balagtas na Florante at Laura ay kinabibilangan ng maraming mga tauhan.

Bukod kina Florante, Laura, Aladin, at Flerida na mga bida dito, tampok rin sina Adolfo at Sultan Ali-Adab na mga kontra-bida sa obrang ito ni Balagtas.

Para kilalanin ang iba pang mga tauhan na nagbigay kulay sa Florante at Laura, narito ang aming post na pinamagatang “Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa”.

SEE ALSO: Florante at Laura Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mababasa ninyo sa pahinang ito ang mga pangunahing tauhan pati na rin ang mga tauhan na kaunti lamang ang ginampanan.

[lockercat]

Download the PDF version of this post by clicking this link.

[/lockercat]


Mga Pangunahing Tauhan sa Florante at Laura

1. Florante

Dukeng katipan ni Laura; matalino, matapang, at matipunong binata; anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca; isang kristiyano

2. Laura

Prinsesang katipan ni Florante; anak ni Haring Linceo; iniligtas ni Flerida mula kay Adolfo

3. Adolfo

Kondeng kaagaw ni Florante kay Laura; taksil; may lihim na inggit kay Florante; anak ni Konde Sileno; umagaw sa trono ni Haring Linceo ng Albanya

4. Menandro

Kaibigan ni Florante; mabait, matapat, at laging kasama ni Florante sa mga digmaan; madalas iligtas si Florante mula sa binggit ng kamatayan

5. Aladin

Prinsipe ng Persiya; anak ni Sultan Ali-Adab; katipan ni Flerida; nagligtas kay Florante; isang moro

6. Flerida

Katipan ni Aladin; ang babaeng pinag-aagawan ng mag-amang Sultan Ali-Adab at Aladin; nagligtas kay Laura; isang mora

SEE ALSO: Florante at Laura Buod ng Bawat Kabanata 1-30 with Talasalitaan


Iba pang mga Tauhan sa Florante at Laura

1. Duke Briseo

Tagapayo ni Haring Linceo; ama ni Florante; asawa ni Prinsesa Floresca

2. Prinsesa Floresca

Anak ng hari ng Krotona; ina ni Florante; asawa ni Duke Briseo

3. Sultan Ali-Adab

Ama ni Aladin; umiibig kay Flerida

4. Haring Linceo

Hari ng Albanya; ama ni Laura

5. Konde Sileno

Konde ng Albanya; ama ni Adolfo

6. Menalipo

Pinsan ni Florante; ang nagligtas kay Florante mula sa buwitre na muntik nang dumagit sa kanya noong siya’y sanggol pa lamang

7. Osmalik

Heneral na Persiyano; napatay ni Florante

8. Antenor

Mabait na guro sa Atenas; amain ni Menandro

9. Miramolin

Heneral na turko; lumusob sa Albanya

SEE ALSO:

2 Shares
Share via
Copy link