Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa pahinang ito ang buod ng Noli Me Tangere Kabanata 4 – Erehe at Pilibustero. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral na mapupulot mo dito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 4 – Erehe at Pilibustero

Binabaybay ni Ibarra ang daan patungo sa plasa ng Binondo. Napansin niya na wala pa ring pinagbago sa lugar kahit na pitong taon siyang nawala sa Pilipinas.

Nakita siya ni Tinyente Guevarra, tinapik sa balikat, at sinabayan sa paglakad ang binata.

Tinanong ni Ibarra kung alam ba ng Tinyente ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa daan ay ikinuwento ng Tinyente ang nangyari kay Don Rafael Ibarra.

Ayon sa Tinyente, bukod sa pagiging pinakamayaman sa buong lalawigan ay likas na matulungin ang ama ni Ibarra. Dahil dito ay marami ang nagmamahal sa kanya.

Ngunit sa kabila ng pagiging mabait ni Don Rafael, marami rin ang naiinggit sa kanya. Kabilang na dito ang mga prayle sa pangunguna ni Padre Damaso.

Ilang buwan pa lang bago umalis ang binata patungong Europa ay naging mainit sa isa’t-isa sina Don Rafael at Padre Damaso.

Dahil dito ay minabuti ng Don na ‘wag nang mangumpisal. Ito’y lalong ikinainis ng mga pari.

Nang panahong ‘yun ay may isang artilyerong Kastila na naging tampulan ng tukso dahil sa pagiging mangmang.

Isang araw, binigyan ng isang dokumento ang artilyero. Nagdunung-dunungan ito sa pagbasa kaya pinagtatawanan siya ng isang grupo ng mga bata.

Sa galit ng kastila ay hinabol niya ang mga ito. Nang hindi niya mahabol ang mga nang-aasar na bata ay binato niya ang mga ito ng baston.

May tinamaang isang bata at nang matumba ay pinagsisipa ito ng Kastila.

Nakita ni Don Rafael ang ginawa ng Kastila sa bata kaya ito ay umawat.

Ayon sa mga sabi-sabi, sinaktan daw ng Don ang Kastila hanggang sa tumama ang ulo nito sa malaking bato.

Dahil dito’y sumuka ng dugo hanggang sa tuluyang mamatay ang Kastila.

Nag-imbestiga ang mga gwardya sibil sa pangyayari at si Don Rafael ay kanilang dinakip at kinulong.

Naglabasan din ang mga lihim niyang kaaway. Pinaratangan nila ng pagiging erehe at pilibustero ang Don.

Inakusahan din siya ng pangangamkam ng lupain at iba pang ilegal na paraan sa pagpapayaman.

Ilan pa sa mga paratang sa kaawa-awang si Don Rafael ay ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin, pagtatago ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari, pakikipagkaibigan at pagkupkop sa mga tulisan, at ang pagsusuot ng Barong Tagalog.

Tanging si Tinyente Guevarra lamang ang naging kakampi ng Don. Nakiusap siya sa Tinyente na kung maaari ay ihanap siya ng abogadong Kastila upang matulungan siya sa kanyang kaso.

Nagkasakit din si Don Rafael habang nakakulong at doo’y binawian ng buhay. Wala ni isang kamag-anak o kaibigan ang dumamay sa kanya.

Nakapanghihinayang dahil kung kailan nalagutan ng hiniga si Don Rafael, saka palang napatunayan na siya ay walang sala.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 4

Narito ang mga tauhang nabanggit sa kabanata 4 ng nobelang Noli Me Tangere na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal.

Ibarra

Siya ang pangunahing tauhan ng kabanata na nagmumuni-muni sa kasalukuyang estado ng Binondo. Bagong salta mula Europa, nagtataka siya sa hindi pagbabago ng Binondo.

Tinyente Guevarra

Siya ang nagbigay kay Ibarra ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan na nangyari sa kanyang ama habang siya ay nasa Europa.

Don Rafael

Ama ni Ibarra, na inilahad ni Tinyente Guevarra ang kuwento ng kanyang pagkakabilanggo at kamatayan.

Padre Damaso

Isa sa mga kalaban ni Don Rafael, na nagdulot ng kontrobersiya sa pagitan nila.

Kastilang Artilyero

Ang artilyero na naging sanhi ng kamatayan ni Don Rafael.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 4

Ang tagpuan ng kabanata ay sa Binondo.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 4

 • Binaybay – Sinundan o tinahak
 • Pag-unlad – Pag-asenso o pagbabago patungo sa mas mabuti
 • Tampulan – Sentro o pokus ng atensyon
 • Nagdunung-dunungan – Nagkukunwari na marunong o matalino
 • Paslit – Maliit na bata
 • Artilyero – Tawag sa isang sundalong may hawak na kanyon o armas na pangmalayuan
 • Erehe – Isang tao na itinuturing na mula sa ibang relihiyon, o may paniniwala na hindi sumusunod sa mga turo ng Simbahang Katolika
 • Pilibustero – Sa kontekstong ito, isang tao na nagtulak ng mga ideya na itinuturing na mapanganib o rebolusyonaryo
 • Huwad – Hindi totoo o peke
 • Nalagutan ng hininga – Namatay

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 4

Ito naman ang mga aral sa Noli Me Tangere Kabanata 4 – Erehe at Pilibustero.

 • Isa sa mga pangunahing tema ng kabanata ang ideya ng pagbabago at hindi pagbabago. Sa pagbabalik ni Ibarra, nakita niya na hindi nagbago ang Binondo, nagpapakita ng realidad ng lipunan noong panahon na iyon – ang kakulangan ng pagbabago at pag-unlad.
 • Ang kabanata ay nagpapakita rin ng impluwensya at kapangyarihan ng Simbahan noong panahon na iyon, kung saan ang hindi pagkakasunduan ng isang pari at isang mayamang tao ay maaaring magdulot ng malaking problema.
 • Ang kuwento ng pagkabilanggo at pagkamatay ni Don Rafael ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan. Sa kabila ng kanyang pagiging respetado at mahal ng marami, hindi pa rin siya nakaligtas sa mapanirang puri at maling akusasyon na dala ng kanyang mga kalaban.
 • Sa kabilang banda, nagpapakita rin ito ng malalim na pagmamahal ni Ibarra sa kanyang bayan at pamilya. Kahit na napakatagal na niyang nawala, nagpatuloy pa rin ang kanyang malasakit sa kanyang lugar at sa kanyang ama.
 • Makikita rin sa kabanata na takot ang mga tao sa mga awtoridad, na patuloy na umiiral kahit sa harap ng maling akusasyon kay Don Rafael. Ang takot na ito ay nagpapakita ng manipulasyon at pagsasamantala ng mga makapangyarihan sa kahinaan ng mga mahihina.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, tagpuan, talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo din ito sa iba para sila din ay matuto.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link