Noli Me Tangere Kabanata 48 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 48 – Ang Palaisipan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 48 – Ang Palaisipan

Sa kabanatang ito, dumalaw si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang bisitahin si Maria Clara. Masayang ibinalita ni Ibarra na natanggal na ang kanyang ekskomunikasyon at ipinabasa ang sulat kay Tiya Isabel na labis na natuwa dahil mahal niya si Ibarra.

Ngunit sa pagpunta ni Ibarra sa balkon, nakita niya sina Maria Clara at Linares na magkasama at nag-aayos ng bulaklak. Nagulat si Linares samantalang namutla naman si Maria Clara. Pagkatapos sabihin ni Ibarra ang dahilan ng kanyang pagdalaw, makikita ang lungkot sa mukha ni Maria Clara kaya agad na nagpaalam si Ibarra.

Habang naglalakad, dumaan si Ibarra sa ipinapagawang paaralan at sinabihan ang mga tao na wala na silang dapat ipangamba dahil tinanggap na siya muli ng simbahan. Sinabi ni Nol Juan na hindi naman mahalaga sa kanila ang ekskomunikasyon ni Ibarra dahil lahat sila ay ekskomulgado rin.

Nakita ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato at mukhang may nais itong sabihin sa kanya. Inutusan niya si Nol Juan na ibigay sa kanya ang talaan ng mga obrero. Nagmungkahi si Elias na mamangka sila ni Ibarra sa lawa upang mapag-usapan ang isang mahalagang bagay. Dumating si Nol Juan na may dala-dalang listahan ngunit wala roon ang pangalan ni Elias.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 48

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-48 Kabanata ng Noli Me Tangere:

 • Ibarra
 • Kapitan Tiyago
 • Tiya Isabel
 • Maria Clara
 • Linares
 • Nol Juan
 • Elias

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 48

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 48 ng Noli Me Tangere:

 • Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon at pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa ating buhay. Nang makita ni Ibarra sina Maria Clara at Linares, agad siyang nag-isip ng masama at nagdala ito ng lungkot sa kanya. Minsan, dahil sa hindi paglilinaw ng isang sitwasyon, nagkakaroon ng pagkakamali at pagsisisi.
 • Isa pang aral mula sa kabanatang ito ay ang kawalan ng halaga ng ekskomunikasyon sa pananaw ng mga tao. Ang sabi ni Nol Juan na hindi mahalaga sa kanila ang ekskomunikasyon ni Ibarra ay nagpapakita na ang simbahan ay hindi laging pinakikinggan ng mga tao at hindi lahat ay sumusunod sa kanilang mga utos.
 • Sa pagkakataong ito, ang kabanata ay nagtuturo sa atin na maging bukas sa komunikasyon at paglilinaw ng isang sitwasyon bago magbigay ng husga. Ito rin ay nagpapaalaala na ang ating pananaw at paniniwala ay maaaring hindi palaging tumugma sa paniniwala ng ibang tao, at dapat nating respetuhin ang kanilang mga opinyon at desisyon sa buhay.
 • Bukod dito, ang pag-uusap nina Ibarra at Elias tungkol sa mahalagang bagay ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa isa’t isa. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pakikipagrelasyon at pagkakaibigan – ang pagiging handa na makinig at tumulong sa isa’t isa sa oras ng pangangailangan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 48 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-48 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 49 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 50 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 51 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 52 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 53 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 47 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 46 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 45 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
Share via
Copy link