Noli Me Tangere Kabanata 6 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 6 – Si Kapitan Tiago. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 6 – Si Kapitan Tiago

Si Kapitan Tiago ay anak ng isang negosyante ng asukal sa Malabon. Hindi man siya nakapag-aral ay tinuruan siya ng isang paring dominiko. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang pangangalakal at nakilala si Pia Alba mula sa Sta. Cruz. Nagpakasal sila at naging bahagi ng mataas na lipunan dahil sa kanilang yaman at pagiging matagumpay sa negosyo.

Moreno, pandak, at bilugan ang mukha ni Kapitan Tiago, na sinira ng pananabako at pagnganganga. Bilang gobernadorcillo, hinamak niya ang mga Pilipino at sinuportahan ang pang-aabuso ng mga Kastila. Naniniwala siya na ang mga Kastila ay mararangal at karapat-dapat pag-ukulan ng paggalang at pagpapahalaga. Malapit siya sa mga may kapangyarihan, lalo na sa mga pari.

Si Kapitan Tiago ay mayaman sa ari-arian, tulad ng lupain sa San Diego. Dito niya nakilala si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Sa anim na taong pagsasama nila ni Pia Alba, hindi sila magkaanak. Namanata sila sa Obando, ngunit naging masasakitin si Pia Alba pagkatapos manganak, na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Llingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa at ang katotohanan ay malalantad din kalaunan.

Maria Clara ang ipinangalan sa kanilang anak na inalagaan ni Tiya Isabel. Lumaki siyang malapit kay Crisostomo Ibarra, na umalis sa Europa upang mag-aral ng medisina. Nagkasundo sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal sina Maria Clara at Ibarra sa takdang panahon, na hindi tinutulan ng dalawa dahil sa kanilang pag-iibigan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 6

 • Kapitan Tiago
 • Pia Alba
 • Padre Damaso
 • Don Rafael Ibarra
 • Tiya Isabel
 • Maria Clara
 • Crisostomo Ibarra

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 6

 • Ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng isang indibidwal, maging ito man ay pormal o impormal, sapagkat ang kaalaman ay susi sa pag-unlad at pagbabago ng buhay.
 • Ang mga masamang epekto ng pananabako at pagnganganga sa kalusugan at kagandahan ng isang tao, na nagpapaalala sa atin na pangalagaan ang ating katawan at bawasan ang mga bisyo.
 • Ang pagtalikod sa maling pagtingin sa sarili bilang mas mataas na uri kaysa sa ibang Pilipino, upang itaguyod ang pagkakaisa, paggalang, at pagtanggap sa ating kapwa.
 • Ang pagkilala sa kamalian ng pagkapanig sa mga may kapangyarihan kahit alam na mali ang ginagawa nila, na nag-uudyok sa atin na maging kritikal at maging bahagi ng pagtataguyod ng katarungan at tama.
 • Ang pagpapahalaga sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagsasama ng mga magulang sa kanilang anak, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pamilya at pagiging responsableng magulang.
 • Ang pagkilala sa kahalagahan ng pagpili ng tamang asawa at pagpapahalaga sa tunay na pag-ibig, na nagpapatingkad sa kahalagahan ng pagmamahal, tiwala, at suporta sa isang relasyon.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iba para sila din ay matuto.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Maraming salamat!

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 8 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 1 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
26 Shares
26 Shares
Share via
Copy link