Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, at Aral

Sa pahinang ito ay tatalakayin natin ang buod ng Noli Me Tangere Kabanata 2 – Si Crisostomo Ibarra. Bukod dito, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral na mapupulot mo dito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 1 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 2 – Si Crisostomo Ibarra

Sa kabanatang ito ay ipinakilala si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin o si Crisostomo Ibarra. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra.

Halatang nagluluksa pa ang binata nang dumating siya sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa kulay ng kanyang kasuotan. Siyang galing sa Europa at pitong taong nag-aral doon.

Nagpakilala siya sa mga panauhin at kinamayan ang mga ito bilang ito ang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya.

Ngunit namumukod-tangi si Padre Damaso sa ibang mga panauhin. Tinalikuran niya ito sa halip na makipag-kamay sa binata.

Samantala, lumapit naman si Tinyente Guevarra kay Ibarra at nagpasalamat sa ligtas niyang pagdating. Napanatag ang kalooban ng binata ng purihin nito ang kanyang ama.

Dahil dito’y palihim na tiningnan ni Padre Damaso ang Tinyente na tila ba nagbabanta kaya naman tinapos na ng Tinyente ang pakikipag-usap nito kay Ibarra.

Nang malapit nang maghapunan, inanyayahan naman ni Kapitan Tinong si Ibarra sa pananghalian kinabukasan. Dahil may pupuntahan daw sa San Diego ang binata, ito ay magalang na tumanggi sa paanyaya ni Kapitan Tinong.

Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiyago at kaibigan din ng ama ni Ibarra.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 2

Narito ang mga tauhang nabanggit sa kabanata 2 ng nobelang Noli Me Tangere na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal.

Padre Sibyla

Ang prayle na nagulat sa pagdating ng kasamang panauhin ni Kapitan Tiyago.

Padre Damaso

Isa ring prayle na nagulat at tumangging amining kaibigan ang ama ni Ibarra.

Kapitan Tiago

Ang nag-anyaya ng mga panauhin at ang nagpakilala kay Ibarra sa iba pang mga bisita.

Crisostomo Ibarra

Ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago, na katatapos lang bumalik mula sa Europa. Bida ng kabanata at ang pinakabagong dumating na panauhin.

Tinyente Guevarra

Isa sa mga bisita na kumausap kay Ibarra tungkol sa kabutihang asal ng yumaong ama niya.

Mga Kababaihan

Nakilala ni Ibarra matapos niyang kausapin si Tinyente Guevarra.

Mga Kalalakihan

Ang sumunod na grupo na nilapitan ni Ibarra matapos niyang makausap ang mga kababaihan.

Kapitan Tinong

Isang ginoo na lumapit kay Ibarra at nag-anyaya dito na maghapunan sa kanyang bahay kinabukasan.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 2

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 2

 • Panauhin – Bisita o taong imbitado sa isang okasyon
 • Luksang kasuotan – Isang uri ng kasuotan na itim bilang simbolo ng pagdadalamhati
 • Ikinaila – Tinanggihan o hindi tinanggap
 • Pag-aalinlangan – Pag-aatubili, pagdududa, o kawalang katiyakan
 • Bulwagan – Isang malaking silid na karaniwang ginagamit para sa mga pagtitipon
 • Hiyas – Mahahalagang gamit o bagay
 • Kaugalian – Mga pamantayan, tradisyon, o gawi ng isang grupo ng mga tao
 • Dyamante – Isang mahalagang bato na karaniwang ginagamit sa mga alahas

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 2

Ito naman ang mga aral sa Noli Me Tangere Kabanata 2 – Si Crisostomo Ibarra.

 • Ang unang pagtatagpo ni Ibarra at Padre Damaso ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng unang impressions. Kahit na si Ibarra ay anak ng kaibigan ni Kapitan Tiyago at galing sa Europa, ang kanyang pagtanggap ay hindi naging maganda dahil sa reaksyon ni Padre Damaso.
 • Si Ibarra ay nagpakita ng respeto sa mga panauhin ni Kapitan Tiyago sa pamamagitan ng pagpakilala sa kaniyang sarili at pagbati sa kanila. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa ibang tao, lalo na sa mga bagong nakikilala.
 • Ang usapan tungkol sa kahalagahan ng kabutihang asal ng yumaong ama ni Ibarra ay nagpapakita ng implikasyon ng chismis o tsismis sa komunidad. Ito rin ay nagpapakita na ang mga salita ay may kapangyarihan, na maaaring magdulot ng kalituhan o kahit pa nga ng kasiraan ng reputasyon.
 • Sa pamamagitan ng kanyang salita tungkol sa mga “hiyas ng Pilipinas,” si Ibarra ay nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal sa kanyang bansa. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging makabayan at pagmamahal sa sariling bayan.
 • Ang interaksyon ni Ibarra sa iba’t ibang grupo ng mga panauhin – ang mga kababaihan, kalalakihan, at mga kapitan – ay nagpapakita ng papel ng sosyal na katayuan sa komunidad. Ito ay nagpapakita na ang ating posisyon sa lipunan ay may malaking epekto sa paraan ng ating pakikitungo sa iba at kung paano tayo ituring ng iba.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 2 Buod, mga Tauhan, tagpuan, talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo din ito sa iba para sila din ay matuto.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link