Noli Me Tangere Kabanata 52 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 52 – Ang mga Anino. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 52 – Ang mga Anino

Sa ilalim ng pinto ng libingan, tatlong anino ang nag-uusap tungkol sa kanilang plano. Isa sa kanila ay nagtatanong kung nakilala na nila si Elias, na isa sa kanilang kasamahan. Sinabi ng isa na hindi pa nila nakikita si Elias ngunit alam nila na kasama ito dahil nailigtas ni Ibarra ang buhay ni Elias noon. Ang unang anino ay sumama sa plano dahil ipapadala ni Ibarra ang kanyang asawa sa Maynila upang ipagamot, at siya ang sasalakay sa kumbento upang makaganti sa kura.

Ang ikatlong anino naman ay nagsabing kasama nila ang limang iba pa, at lulusob sila sa kwartel upang ipakita sa mga gwardya sibil na may mga anak na lalaki ang kanilang ama. Isang alila ni Ibarra ang nagsabi na aabot sila sa dalawampung katao. Sa pagdating ng isa pang anino, ipinaliwanag nito na sinusubaybayan siya, kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Kinabukasan ng gabi, tatanggapin nila ang mga sandata at sisigaw ng “Mabuhay Don Crisostomo!”

Pagkatapos ng tatlo na umalis, dumating ang ikalawang anino, si Elias, at nagtagpo sila ng isa pang anino, si Lucas. Nagdesisyon silang magsugal at ang mananalo ay maiiwan para makipagsugal sa mga patay. Natalo si Elias sa pagsusugal at umalis ito na hindi nagsasalita.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 52

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-52 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Mga anino
  • Elias
  • Lucas

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 52

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 52 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kabanata ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga tauhan sa kabila ng kanilang pagiging magkakaiba ng pinagmulan at kalagayan sa buhay. Ipinapakita rin nito ang sakripisyo at pagsuporta sa isa’t isa para sa kabutihan ng kanilang mga pamilya at komunidad. Ang pagsusugal na naganap sa pagitan nina Elias at Lucas ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa kapalaran at pagpapasiya sa kanilang mga papel sa nalalapit na plano.
  • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan upang maabot ang isang layunin. Ang sama-samang pagkilos ng mga tauhan ay nagpapatunay na may lakas sila sa isa’t isa at handa silang harapin ang anumang hamon na darating. Ang kabanata rin ay nagpapaalala sa atin na ang mga desisyon at pagkilos natin ay mayroong kaukulang kahihinatnan, kaya dapat tayong maging maingat sa ating mga hakbang at paninindigan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 52 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-52 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 53 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 55 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 56 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 57 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 51 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 50 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 49 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 48 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 47 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
Share via
Copy link