Noli Me Tangere Kabanata 8 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 8 – Ang mga Alaala. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 8 – Ang mga Alaala

Sa kabanatang ito, bumalik sa isipan ni Ibarra ang kanyang mga alaala habang naglalakbay siya sa Maynila sakay ng kalesa. Namalayan niyang hindi nagbago ang Maynila, bagkus ay lalo pa itong lumala.

Naisip ni Ibarra ang tatlong aral mula sa kanyang dating gurong pari na may kaugnayan sa karunungan at edukasyon – ang kahalagahan ng karunungan, ang pagpapasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon, at ang pagkakaroon ng pakinabang mula sa mga dayuhang naninirahan sa bansa.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 8

  • Crisostomo Ibarra
  • Padre Damaso
  • Kapitan Tinong
  • Gurong Pari ni Ibarra

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 8

  • Ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso.
  • Ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon.
  • Dapat magkaroon ng pakinabangan sa relasyon ng mga Kastila at Pilipino sa larangan ng karunungan at edukasyon.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 8 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iba para sila din ay matuto sa ika-8 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Maraming salamat!

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 9 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 12 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 13 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
13 Shares
13 Shares
Share via
Copy link