Noli Me Tangere Kabanata 25 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 25 – Sa Bahay ni Pilosopo Tasyo. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 25 – Sa Bahay ni Pilosopo Tasyo

Sa kabanatang ito, dumalaw si Ibarra kay Pilosopo Tasyo upang humingi ng payo tungkol sa kanyang plano na pagtatayo ng paaralan. Bagamat abala si Pilosopo Tasyo, inanyayahan pa rin niya si Ibarra. Sa usapan nila, ipinahayag ng Pilosopo na ang kanyang mga isinusulat ay para sa susunod na henerasyon, at mulat na ang mga ito sa nangyayari sa lipunan.

Ipinahayag ni Ibarra na pakiramdam niya ay itinuturing siyang dayuhan ng mga tao, kaya humingi siya ng payo kay Pilosopo Tasyo. Ngunit iminungkahi ni Pilosopo Tasyo na sa mga kinikilalang tao sa lipunan, tulad ng kura, dapat humingi ng payo si Ibarra. Naniniwala si Ibarra na ang kanyang matuwid na layunin ay hindi na kailangang baluktutin, at sasang-ayunan siya ng pamahalaan at ng mga tao.

Subalit, hindi makumbinsi ni Pilosopo Tasyo si Ibarra na higit na makapangyarihan ang simbahan kaysa pamahalaan. Inihalintulad niya ang kalagayan ni Ibarra sa mga halaman na kailangang yumuko sa hangin upang hindi mabali. Ipinayo ni Pilosopo Tasyo na hindi kaduwagan ang pagyuko sa kapangyarihan, at mas mainam ito kaysa harapin ang mga bala ng baril.

Sa huli, binigyan ni Pilosopo Tasyo ng inspirasyon si Ibarra, na kung sakaling hindi man siya magtagumpay, may uusbong na pananim na magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 25

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-25 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Crisostomo Ibarra

Ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ang may balak na magtayo ng paaralan at humihingi ng payo kay Pilosopo Tasyo tungkol sa kanyang plano.

Pilosopo Tasyo

Isang matandang pilosopo na ginugugulan ng panahon ang pagsusulat ng kanyang mga ideya gamit ang mga simbolong hindi maaring maintindihan ng karamihan. Siya ang nagbigay ng mga suhestiyon at payo kay Ibarra hinggil sa kanyang plano.

Don Rafael

Ang ama ni Ibarra na binanggit lamang, ngunit hindi kasama sa eksena. Kilala siya bilang isa rin na humihingi ng payo kay Pilosopo Tasyo.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 25

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa tahanan ni Pilosopo Tasyo kung saan si Ibarra ay nagtungo upang humingi ng suhestiyon para sa kanyang balakin na pagtatayo ng paaralan.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 25

 • Suhestiyon – payo o mungkahi
 • Simbolo – tanda o representasyon ng isang bagay o ideya
 • Awtoridad – mga taong may kapangyarihan o kontrol
 • Kura – pari
 • Alkalde – pinuno ng isang bayan o lungsod
 • Katungkulan – trabaho o responsibilidad
 • Magtatagumpay – makakamit ang layunin o pangarap
 • Kaaway – kalaban o taong mayroong hindi magandang samahan
 • Punla – binhing itinatanim

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 25

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 25 ng Noli Me Tangere:

 • Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pagtanggap ng reyalidad at ang kahalagahan ng pagtuklas sa sariling diskarte sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Isa sa mga mensahe ng kabanatang ito ay ang pagtanggap na ang pagyuko sa kapangyarihan ay hindi palaging kaduwagan; minsan, ito ay isang paraan upang maka-survive at makapagpatuloy sa pag-abot ng mga layunin.
 • Ang kabanata rin ay nagpapahiwatig ng pag-asa sa kinabukasan, na kahit na hindi man magtagumpay ang isang tao sa kanyang mga layunin, mayroong ibang pananim na uusbong upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Ito ay nagpapakita ng tiwala sa susunod na henerasyon na magpapatuloy ng laban para sa pagbabago at pag-unlad ng lipunan.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 25 Buod, mga Tauhan, tagpuan, talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

 • Save
54 Shares
54 Shares
Share via
Copy link