Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 54 – Walang Lihim ang Hindi Nabubunyag. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 53 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 54 – Walang Lihim ang Hindi Nabubunyag

Sa kabanatang ito, dumalaw ang kura sa bahay ng Alperes upang ipaalam ang balita tungkol sa isang napipintong pag-aalsa. Isang babae ang nagsumbong sa kura tungkol sa plano ng mga insurektos na salakayin ang kuwartel at kumbento. Nagkasundo sila na maghanda at magtalaga ng mga gwardya sibil sa kumbento at gumawa ng hakbang upang mahuli ang mga lulusob.

Samantala, dali-dali namang pinuntahan ni Elias ang bahay ni Ibarra upang sabihin ang impormasyon tungkol sa pag-aalsa. Ipinagtapat ni Elias na si Ibarra ang sisisihin sa gulo at ipinag-utos niya kay Ibarra na sunugin ang kanyang mga aklat at kasulatan upang maiwasan ang pagkakasangkot sa gulo. Habang tumutulong sa pagpili ng mga kasulatan, nabasa ni Elias ang tungkol kay Don Pedro Eibarramendia, ang nuno ni Ibarra, na may kinalaman sa kasawian ng buhay nila.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 54

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-54 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Padre Salvi

Ang pari na nagbibigay babala sa alperes tungkol sa nalalapit na pag-aalsa. Siya ang nakakuha ng impormasyon mula sa isang babaeng nagkumpisal sa kanya.

Alperes

Isang mataas na opisyal na unang nagreklamo tungkol sa kanyang bakod na sinisira ng mga kambing, ngunit sumang-ayon na maghanda para sa nalalapit na pag-aalsa.

Donya Consolacion

Asawa ng alperes na kasama niya nang dumating si Padre Salvi.

Elias

Nagmamadali na tumulong kay Ibarra, at nalamang ang kanyang kasawian ay bunga ng ginawa ng lolo ni Ibarra.

Don Pedro Eibarramendia

Lolo ni Crisostomo Ibarra

Crisostomo Ibarra

Binabalaan na umalis ng kanyang bahay dahil may balita na siya ang nagbayad para sa nalalapit na pag-aalsa. Siya ang apo ng nagdulot ng kasawian sa buhay ni Elias.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 54

Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ng alperes kung saan dumating si Padre Salvi, at sa bahay ni Ibarra kung saan nagmamadali si Elias.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 54

 • Alperes – Isang opisyal sa militar o pulisya
 • Kumbento – Ang tahanan ng mga pari o madre; simbahan
 • Lusob – Pag-atake o pagsalakay
 • Reklamo – Pagpapahayag ng hindi pagkakasunduan o pagtutol
 • Gwardiya Sibil – Pulisya na may sibil na awtoridad; kasundaluhan
 • Pag-aalsa – Isang kilusan o labanan laban sa mga nasa kapangyarihan
 • Kasawian – Kalungkutan; kahirapan; kapighatian
 • Tumindig – Umaksiyon o lumaban sa isang sitwasyon

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 54

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 54 ng Noli Me Tangere:

 • Ang katotohanan ay laging lumalabas sa bandang huli – Tulad ng pagbubunyag ng lihim na pag-aalsa sa kabanatang ito, wala talagang sikreto na hindi nabubunyag. Mahalaga ang pagiging tapat at bukas sa ating mga gawain upang maiwasan ang anumang gulo o problema sa hinaharap.
 • Ang pagkakaroon ng matalik na kaibigan ay mahalaga sa panahon ng kagipitan – Sa pagdating ni Elias upang ipaalam kay Ibarra ang nalalapit na panganib, ipinakita dito ang tunay na pagkakaibigan at pagsuporta sa isa’t isa. Kailangan natin ng mga kaibigang handang tumulong at suportahan tayo sa oras ng kagipitan.
 • Ang pag-unawa sa ating pinagmulan at kasaysayan ay makakatulong upang matutunan ang mga aral mula sa nakaraan – Sa pagbasa ni Elias tungkol kay Don Pedro Eibarramendia, natuklasan nila ang kanilang koneksyon sa nakaraan at ang epekto nito sa kanilang kasalukuyang buhay. Ang pagkilala sa ating pinagmulan ay makakatulong upang magsilbing paalala sa atin na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-54 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 55 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link