Pang-abay na Ingklitik: Ano ang Pang-abay na Ingklitik at mga Halimbawa nito

Sa pahinang ito ay matututunan mo kung ano ang pang-abay na ingklitik. Gumawa rin kami ng sampung halimbawa ng pang-abay na ingklitik upang maintindihan mo kung paano ginagamit sa pangungusap ang araling ito.

Ano ang Pang-abay na Ingklitik?

Ang pang-abay na ingklitik (enclitic particles) na isang ring uri ng pang-abay ay maikling kataga na walang kahulugan kung nag-iisa lamang ito ngunit nakapagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Inilalagay ito sa pagitan ng pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito.

Ilan sa mga halimbawa nito ay ang man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang/lang, din/rin, ba, pa, muna, pala, na, naman, at daw/raw.

Ano ang Pang-abay na Ingklitik?
 • Save

Mga Halimbawa ng Pang-abay na Ingklitik

Narito ang sampung halimbawa ng pang-abay na ingklitik sa pangungusap.

 1. Ako pala ang magdadala ng kaserola.
 2. Ikaw yata ang kumuha ng kendi.
 3. Binigyan siya ng pera kaya siya masaya.
 4. Ako sana ang kasama nya ngayon.
 5. Pupunta yata sila sa nayon.
 6. Ikaw pala ang may-ari ng bag na pula.
 7. Si Juana naman ang pahiramin mo ng laruan.
 8. Siya daw ang nagwagi sa paligsahan.
 9. Mahirap pala ang pagsusulit sa Math.
 10. Aalis sana ako ngayon.
Mga Halimbawa ng Pang-abay na Ingklitik
 • Save

Kung natagpuan mong kapaki-pakinabang ang araling ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila rin ay matuto.

I-click ang share button na makikita sa screen para ibahagi ito sa iyong mga social media account. Maraming salamat!

Mga kaugnay na aralin

Halimbawa ng Pang-abay, Uri ng Pang-abay, Atbp.

Ano ang Pang-abay na Kusatibo at mga Halimbawa nito

Ano ang Pang-abay na Pananggi at mga Halimbawa nito

Ano ang Pang-abay na Panang-ayon at mga Halimbawa nito

Halimbawa ng Pandiwa, Aspekto ng Pandiwa, Pokus, Uri, Atbp.

Halimbawa ng Pang-uri, Uri ng Pang-uri, Antas, Atbp.

3 Kaantasan ng Pang-uri at mga Halimbawa nito

6 Shares
Share via
Copy link