Home » Articles » Ibong Adarna Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Ibong Adarna Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Ang Ibong Adarna na sinasabing isinulat ni José de la Cruz ay nakasentro sa isang ibon na may angking kakayahan na magpagaling ng may sakit sa pamamagitan ng kaniyang awit.

Ipinapakita sa kwentong ito ang mga pagsubok na kayang pagdaanan ng isang tao alang-alang sa pagmamahal, sa pamilya, at sa taong iniibig.

Ang aklat na Ibong Adarna ay mahaba kung babasahin at kailangang paglaanan ng ilang oras para matapos. Upang mas mabilis na maintindihan ang koridong ito, ginawa namin ang pinaikling bersyon ng Ibong Adarna buod ng buong kwento na iyong mababasa sa ibaba.

Mga Nilalaman

[lockercat]

Download the PDF version of this post by clicking this link.

[/lockercat]

Ibong Adarna Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Sa Berbanya, nagkasakit si Haring Fernando dahil sa isang masamang panaginip kung saan pinatay at inihulog sa balon ang kanyang bunso na si Don Juan. Ang awit ng Ibong Adarna ang tanging lunas sa kaniyang sakit, kaya ipinadala niya ang tatlong prinsipe na anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan upang hulihin ang Ibong Adarna.

Nabigo sina Don Pedro at Don Diego na dakpin ang ibon, ngunit tagumpay si Don Juan dahil sa tulong ng isang matandang ermitanyo. Ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid, na nang-iwan sa kaniya at nag-uwi ng ibon sa Berbanya. Sa tulong muli ng ermitanyo, nakabalik si Don Juan sa Berbanya, at ang mga nagtaksil na kapatid ay pinatawad sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba.

Sa pananatili ng Ibong Adarna sa kaharian, nagpabaya ang dalawang kapatid at pinakawalan ang ibon. Nagtungo si Don Juan sa Armenya, kung saan nasundan siya ng kanyang mga kapatid. Doon, nakilala nila ang dalawang prinsesa na sina Donya Juana at Donya Leonora. Nagtagumpay si Don Juan sa mga pagsubok, ngunit na-trap siya sa balon nang kunin ang singsing ni Donya Leonora. Sa tulong ng alagang lobo ni Leonora, nailigtas siya.

Sa kagustuhan ng Ibong Adarna, nagpatungo si Don Juan sa Reyno delos Cristales. Doon, nagkita sila ni Donya Maria Blanca. Ngunit hindi nagustuhan ni Haring Salermo ang pagsinta ni Don Juan sa kanyang anak, kaya isinumpa niya na makakalimutan ni Don Juan ang kanyang pag-ibig kay Maria Blanca.

Nang bumalik sila sa Berbanya, hindi na naalala ni Don Juan si Donya Maria Blanca at itinuloy ang pag-iibigan nila ni Donya Leonora. Nang malaman ito ni Maria Blanca, nagpanggap siya bilang emperatris at ipinaramdam kay Don Juan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa wakas, naalala ni Don Juan ang kanyang tunay na pag-ibig at humingi ng tawad kay Maria Blanca.

Sa huli, ipinamana ni Haring Fernando ang kaharian ng Berbanya kay Don Diego at Donya Leonora, samantalang sina Don Juan at Donya Maria Blanca naman ang namuno sa Reyno delos Cristales.

Ibong Adarna Buod ng Buong Kwento (Long Version)

Nagkaroon ng malalang sakit ang hari ng Berbanya na si Don Fernando dahil sa isang masamang panaginip.

Nakita niya sa kaniyang panaginip na pinaslang ng dalawang buhong ang bunso niyang anak na si Don Juan at pagkatapos ay inihulog ito sa balon.

Ayon sa isang medikong paham, tanging ang awit lamang ng Ibong Adarna ang makakapagpagaling ng karamdaman ng hari.

Inutusan ng hari ang panganay na anak na si Don Pedro na magtungo sa bundok Tabor at hanapin ang puno ng Piedras Platas dahil dito dumadapo ang Ibong Adarna. Nabigo itong mahuli ang Ibong Adarna dahil naging bato ito nang mapatakan ng dumi ng ibon.

Sunod na inutusan ng hari si Don Diego ngunit nabigo rin ito. Natulad lamang siya sa sinapit ng panganay na kapatid.

Huling inutusan ni Haring Fernando ang paborito niyang anak na si Don Juan. Sa kaniyang paglalakbay ay tinulungan siya ng isang matandang ermitanyo kaya nailigtas niya ang kaniyang mga kapatid na naging bato.

Nang pabalik na sa Berbanya ay pinagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Binugbog nila ito at iniwang nakahandusay sa daan habang sila ay umuwi sa kaharian dala ang ibong Adarna.

Muling tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kaya ito nakabalik sa Berbanya.

Nagalit si Don Fernando nang malaman ang pagtataksil nina Don Pedro at Don Diego. Napatawad naman ito ng hari dahil inihingi ito ng tawad ni Don Juan.

Dahil sa anking ganda ay nawili ang hari sa ibon. Sa takot na mawala ang ibon ay inutusan niya ang tatlong anak na magbantay. Nakatulog si Don Juan habang nagbabantay sa ibon at pinakawalan ng dalawang magkapatid ang Ibong Adarna.

Dahil sa takot na baka maparusahan ng ama ay tumakas ito at naglakbay hanggang sa makarating sa Armenya upang doon manirahan. Doon ay sinundan naman siya ng kaniyang mga kapatid.

May natuklasan sila doon na mahiwagang balon. Lahat sila ay nagtangkang bumaba ngunit si Don Juan lang ang nakapagpatuloy hanggang sa pinakailalaim na bahagi. Nang maabot ang kailalimang bahagi ay natuklasan niya ang isang lugar na malaparaiso sa ganda.

Nakilala niya doon sina Donya Juana at Prinsesa Leonora. Natalo niya ang mga tagapag-bantay ng mga prinsesa katulad ng higante at serpyente na may pitong ulo. Inilabas niya ang mga ito sa balon ngunit biglang naalala ni Prinsesa Leonora ang naiwang singsing.

Muling bumalik si Don Juan sa balon upang kuhanin ang singsing. Nang makarating sa baba ng balon ay pinutol ni Don Pedro ang lubid.

Inutusan ni Prinsesa Leonora ang kaniyang alagang lobo upang iligtas si Don Juan.

Nang makaligtas at gumaling ang kanyang mga sugat ay muling nagkita si Don Juan at ang Ibong Adarna. Inutusan ng ibon na pumunta ang prinsipe sa Reyno delos Cristales.

Ginabayan siya ng mga ermitanyo at inihatid siya ng isang olikornyo papunta sa reyno. Inabot siya ng isang buwan sa paglalakbay bago tuluyang makarating sa banyo na paliguan ni Maria Blanca, isa sa mga prinsesa ng Reyno delos Cristales na anak ng tusong hari na si Salermo.

Doon ay humarap siya sa iba’t-ibang pagsubok ni Haring Salermo upang payagan na mapasakanya ang anak na si Maria Blanca. Sa huling pagkakataon ay naisahan ng hari si Don Juan.

Nalaman ni Maria Blanca ang plano ng ama kaya tumakas siya kasama si Don Juan. Dahil sa galit ay isinumpa ni Haring Salermo na makakalimot si Don Juan at pagtataksilan si Maria Blanca.

Nang makabalik sa kaharian ng Berbanya ay nakalimot nga si Don Juan at inibig si Prinsesa Leonora. Hindi ito matanggap ni Maria Blanca kung kaya’t nagpanggap siya bilang emperatris na panauhin sa kasal nina Don Juan at Prinsesa Leonora.

Gumawa ito ng paraan upang ipaalala sa prinsipe ang mga pagsubok na napagdaan at ang pag-iibigan nilang dalawa.

Paglaon ay muling bumalik ang alaala ni Don Juan at humingi ng tawad. Nangako ito na hindi na muli magtataksil.

Ipinamana kay Don Diego at Prinsesa Leonora ang kaharian ng Berbanya samantalang si Don Juan at Maria Blanca naman ang namuno sa Reyno delos Cristales.

Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ibong Adarna

Ang pag-aaral ng Ibong Adarna ay may malalim na kahalagahan, lalo na sa konteksto ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ito:

1. Pang-unawa sa Kulturang Pilipino

Ang Ibong Adarna ay isa sa mga itinuturing na pambansang epiko ng Pilipinas na nagpapahayag ng mayamang kultura at tradisyon ng bansa. Sa pamamagitan nito, makikilala natin ang ating mga ninuno, ang kanilang paniniwala, at ang kanilang mga karanasan na may malaking epekto sa ating kasalukuyang kultura.

2. Kahalagahan ng Mga Aral sa Buhay

Ang Ibong Adarna ay puno ng mga aral na maaring magamit sa ating pang-araw-araw na buhay – mula sa kahalagahan ng katapatan at pagkakaisa sa pamilya, hanggang sa kahalagahan ng pagtitiyaga at pagpupursige.

3. Pag-unlad ng Kritikal na Pag-iisip

Ang pag-aaral ng Ibong Adarna ay maaaring maghatid din ng oportunidad para sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip. Sa pag-aaral ng mga tauhan, pangyayari, at mga konsepto sa kwento, maaari tayong matutong mag-analisa at magbigay ng interpretasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating kritikal na pag-iisip.

Mga Aral sa Ibong Adarna

Ang Ibong Adarna ay puno ng mga mahalagang aral na magagamit hindi lamang sa personal na buhay kundi maging sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Narito ang ilan sa mga aral na maaaring mapulot sa kwento:

1. Kahalagahan ng Katapatan at Pagkakaisa sa Pamilya

Isa sa mga pangunahing tema ng kwento ay ang pamilya at ang epekto ng katapatan at pagtataksil sa isang kapatid. Naging malinaw ito sa mga ginawa nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Ang hindi pagbibigay ng kaukulang tiwala at respeto sa isa’t isa ay nagdulot ng hindi magandang kahihinatnan.

2. Kapangyarihan ng Pagpapatawad

Si Don Juan ay nagpamalas ng isang kahanga-hangang kakayahang magpatawad. Sa kabila ng pagtataksil na ginawa ng kanyang mga kapatid, pinili niya ang daan ng pagpapatawad na nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa.

3. Ang Pagsubok bilang Paraan ng Pagtuklas sa Tunay na Sarili

Ang iba’t ibang pagsubok na pinagdaanan ni Don Juan ay hindi lamang nagpakita ng kanyang tapang at determinasyon, kundi rin ng kanyang tunay na pagkatao. Itinuro nito na ang mga hamon at pagsubok sa buhay ay maaaring maging paraan upang malaman natin ang ating mga kakayahan at pang-unawa sa ating sarili.

4. Huwag Magpabaya sa Ating mga Responsibilidad

Isang mahalagang aral ang maaring matutunan sa pagpabaya nina Don Pedro at Don Diego sa kanilang responsibilidad na bantayan ang Ibong Adarna, na nagdulot ng kahirapan at kalungkutan sa kanilang ama. Maaaring ituring ito bilang paalala na tayo ay dapat magpakatatag at tapat sa ating mga tungkulin at responsibilidad.

5. Hindi Lahat ng Bagay ay Nakukuha sa Madaling Paraan

Isang malaking aral na maaaring mapulot sa kwento ay ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Si Don Juan, na nagtagumpay sa pagkuha sa Ibong Adarna, ay nagpakita ng malasakit, katapatan, at determinasyon na nagdala sa kanya sa tagumpay.

6. Ang Tunay na Pag-ibig ay Hindi Nakakalimot

Sa kabila ng sumpa ni Haring Salermo, natagpuan ni Don Juan ang daan pabalik sa tunay niyang pag-ibig kay Maria Blanca. Ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay malakas at hindi naglalaho kahit anong balakid ang dumating.

Mga kaugnay na aralin

14 Shares
Share via
Copy link