Home » Articles » Pang-abay na Pamaraan: Ano ang Pang-abay na Pamaraan at mga Halimbawa nito

Pang-abay na Pamaraan: Ano ang Pang-abay na Pamaraan at mga Halimbawa nito

Ang wika ay isang mabisa at mahalagang instrumento ng komunikasyon. Sa linggwistikang Filipino, mayroon tayong tinatawag na pang-abay – isang salitang nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang isang uri ng pang-abay na tinatawag na pang-abay na pamaraan. Dito, bibigyang linaw natin ang kahulugan nito, at bibigyan ka rin namin ng 70 halimbawa para mas lalo mong maintindihan ang konsepto. Mayroon din kaming ginawang pang-abay na pamaraan worksheet upang masananay ang iyong kaalaman sa paksang nabanggit.

Mga Nilalaman

Ano ang Pang-abay na Pamaraan?

Ang pang-abay na pamaraan na tinatawag ding adverb of manner sa wikang Ingles ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano.

Ginagamitan ito ng mga panandang nang, na, o -ng.

Ano ang Pang-abay na Pamaraan?
 • Save

Kaibahan ng Pang-abay na Pamaraan sa Iba Pang Uri ng Pang-abay

Ang pang-abay na pamaraan ay may malaking kaibahan sa iba pang mga uri ng pang-abay, tulad ng pang-abay na pamanahon at pang-abay na panlunan. Kung ang pang-abay na pamanahon ay nagtatakda kung kailan naganap ang kilos, at ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa lugar kung saan ginanap ang kilos, ang pang-abay na pamaraan naman ay nagbibigay-turing kung paano naganap ang kilos.

Mga Halimbawa ng Pang-abay na Pamaraan

Ito ang pitumpung halimbawa ng pang-abay na pamaraan sa pangungusap.

 1. Lumakad nang marahan si Boyet papuntang silid.
 2. Sumigaw ako nang malakas sa bundok.
 3. Kumain kami nang mabilis upang di maiwan ng school bus.
 4. Niyakap ni Nanay ang aming bunso nang mahigpit.
 5. Umalis tayo nang maaga para di tayo mahuli sa klase.
 6. Ang pamilya Reyes ay tahimik na namuhay sa probinsya.
 7. Maingat na binuhat ni Alex ang mamahaling paso.
 8. Bumaba ako nang mabilis sa bus.
 9. Dalus-dalos na kinuha ni Andrew ang picture frame.
 10. Masaya nilang binalik ang libro sa silid-aklatan.
 11. Tumalon ang pusa nang matayog para maabot ang daga.
 12. Nagsisigaw ang mga bata nang malakas habang naglalaro.
 13. Umawit nang mahusay ang choir sa simbahan.
 14. Hinawakan niya ang kandila nang maingat para hindi masaktan.
 15. Mabilis na naglakad si Maria papuntang parke.
 16. Nagsalita ang guro nang malinaw para maintindihan ng mga estudyante.
 17. Si Roy ay tumakbo nang mabilis.
 18. Pumunta siyang nang maaga sa opisina para humabol sa meeting.
 19. Kumanta siya sa videoke nang nakakatuwa ang tono.
 20. Si tatay ay umuwi na masaya sa aming bahay.
 21. Umalis siya sa bahay nang tahimik para hindi magising ang iba.
 22. Nagdasal siya nang taimtim sa simbahan.
 23. Kumain nang matulin si Kiray.
 24. Natutulog nang mahimbing ang sanggol.
 25. Nag-aral siya nang mabuti para sa kanyang pagsusulit.
 26. Umalis nang padabog si Berto sa kanilang bahay.
 27. Nagpahinga siya nang sandali matapos magtrabaho.
 28. Humarap siya sa salamin nang malungkot habang iniisip ang kanyang problema.
 29. Si Vina ay tahimik na umalis ng bahay.
 30. Mabilis siyang tumakbo papunta sa paaralan.
 31. Siya ay mahusay na sumasayaw.
 32. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke.
 33. Nag-aaral siya ng mabuti para sa kanyang eksaminasyon.
 34. Ang kanyang ina ay maingat na nagluluto ng hapunan.
 35. Ang kanyang ama ay malakas na nagtatrabaho sa kanyang bukid.
 36. Siya ay malambing magsalita sa kanyang anak.
 37. Marahan siyang naglakad papuntang simbahan.
 38. Maingat niyang inilagay ang mga plato sa kabinet.
 39. Ang mag-asawa ay magkahawak-kamay na naglalakad sa dalampasigan.
 40. Nagpakita siya nang malasakit sa kanyang kapwa.
 41. Masigasig siyang nag-aral para sa kanyang quiz.
 42. Siya ay matapat na naglingkod sa kanyang bayan.
 43. Ang guro ay matiyagang nagturo ng leksyon.
 44. Siya ay magalang na humarap sa kanyang mga guro.
 45. Ang pulis ay matapang na nagpatupad ng batas.
 46. Malambing siyang kumanta sa kanyang anak.
 47. Mahinahon siyang nagbigay ng kanyang opinyon.
 48. Mapagkumbaba niyang tinanggap ang kanyang pagkakamali.
 49. Siya ay maginoo na lumapit sa kanyang nililigawan.
 50. Ang mga estudyante ay masigasig na sumusulat ng kanilang takdang-aralin.
 51. Mabilis niyang hinabol ang bus.
 52. Ang kanyang kapatid ay maingat na naglalakad sa madulas na sahig.
 53. Malakas niyang inawit ang pambansang awit.
 54. Ang mga manggagawa ay matiyagang nagtatrabaho sa pabrika.
 55. Matapang niyang hinarap ang kanyang mga kalaban.
 56. Matalino siyang sumagot sa mga tanong ng kanyang guro.
 57. Mabusisi siyang nagbasa ng libro.
 58. Masinop siyang nag-ipon ng kanyang pera.
 59. Malikhain siyang gumawa ng kanyang proyekto.
 60. Mapagmahal siyang nag-alaga sa kanyang lolo at lola.
 61. Siya ay marunong magluto ng adobo.
 62. Maayos niyang inihanda ang kanyang sarili para sa presentasyon.
 63. Mahinahon siyang nagbigay ng kanyang reaksyon.
 64. Siya ay maingat na naglakad sa madilim na kalye.
 65. Mabilis siyang tumugon sa mga tanong.
 66. Matalino siyang nagdesisyon sa mga problema.
 67. Ang bata ay malikot na naglaro sa harap ng bahay.
 68. Maagap siyang dumating sa opisina.
 69. Mabagal niyang kinain ang kanyang pagkain.
 70. Mabusisi siyang naghanap ng impormasyon para sa kanyang proyekto.
Mga Halimbawa ng Pang-abay na Pamaraan
 • Save

Pang-abay na Pamaraan Worksheet

Narito ang free worksheet para sanayin ang iyong natutunan sa pang-abay na pamaraan lesson. Click this link para i-download ang free worksheet.

Bilang pagtatapos, ang pang-abay na pamaraan ay isang mahalagang aspekto ng ating wika na nagbibigay ng higit na kahulugan at detalye sa ating mga pangungusap. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pang-unawa sa uri ng pang-abay na ito, magiging mas mabisa at malinaw ang ating pagpapahayag ng ating mga saloobin at kaisipan. Ang mga halimbawa na ibinigay natin ay makakatulong sa iyo upang mas lalo mong maunawaan kung paano ginagamit ang pang-abay na pamaraan sa araw-araw na pakikipag-usap.

Kung natagpuan mong kapaki-pakinabang ang araling ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila rin ay matuto.

I-click ang share button na makikita sa screen para ibahagi ito sa iyong mga social media account. Maraming salamat!

0 Shares
Share via
Copy link